اکوادر

اکوادر

تاریخ تاسیس: 1925

شهر: Quito

ورزشگاه: Estadio Olímpico Atahualpa

ظرفیت: 40,958 نفر

Estadio Olímpico Atahualpa

برنامه بازی های اکوادر

جمعه، 8 بهمن 1400
1 - 1
چهارشنبه، 13 بهمن 1400
1 - 1
جمعه، 5 فروردین 1401
3 - 1
چهارشنبه، 10 فروردین 1401
1 - 1
یکشنبه، 29 آبان 1401
0 - 2
جمعه، 4 آذر 1401
1 - 1
سه شنبه، 8 آذر 1401
1 - 2

جدول انتخابی جام جهانی 2022 (آمریکای جنوبی)

لیست بازیکنان

M. Estrada M. Estrada
مهاجم
اکوادر 6 گل
E. Valencia E. Valencia
مهاجم
اکوادر 4 گل
G. Plata G. Plata
هافبک
اکوادر 3 گل
F. Torres F. Torres
مدافع
اکوادر 2 گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
اکوادر 2 گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
اکوادر 2 گل
Á. Mena Á. Mena
هافبک
اکوادر 2 گل
C. Gruezo C. Gruezo
هافبک
اکوادر 1 گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
اکوادر 1 گل
R. Arboleda R. Arboleda
مدافع
اکوادر 1 گل
X. Arreaga X. Arreaga
مدافع
اکوادر 1 گل
A. Domínguez A. Domínguez
دروازه بان
اکوادر 0 گل
A. Franco A. Franco
هافبک
اکوادر 0 گل
A. Preciado A. Preciado
مدافع
اکوادر 0 گل
D. Palacios D. Palacios
مدافع
اکوادر 0 گل
D. Reasco D. Reasco
مهاجم
اکوادر 0 گل
E. Preciado E. Preciado
هافبک
اکوادر 0 گل
H. Galíndez H. Galíndez
دروازه بان
اکوادر 0 گل
J. Cifuentes J. Cifuentes
هافبک
اکوادر 0 گل
J. Méndez J. Méndez
هافبک
اکوادر 0 گل
J. Porozo J. Porozo
مدافع
اکوادر 0 گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
هافبک
اکوادر 0 گل
K. Rodríguez K. Rodríguez
هافبک
اکوادر 0 گل
M. Ramírez M. Ramírez
دروازه بان
اکوادر 0 گل
R. Ibarra R. Ibarra
هافبک
اکوادر 0 گل
W. Pacho W. Pacho
مدافع
اکوادر 0 گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
اکوادر 4 پاس گل
Á. Mena Á. Mena
هافبک
اکوادر 3 پاس گل
G. Plata G. Plata
هافبک
اکوادر 2 پاس گل
M. Estrada M. Estrada
مهاجم
اکوادر 2 پاس گل
A. Franco A. Franco
هافبک
اکوادر 1 پاس گل
E. Valencia E. Valencia
مهاجم
اکوادر 1 پاس گل
F. Torres F. Torres
مدافع
اکوادر 1 پاس گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
اکوادر 1 پاس گل
R. Arboleda R. Arboleda
مدافع
اکوادر 1 پاس گل
X. Arreaga X. Arreaga
مدافع
اکوادر 1 پاس گل
A. Domínguez A. Domínguez
دروازه بان
اکوادر 0 پاس گل
A. Preciado A. Preciado
مدافع
اکوادر 0 پاس گل
C. Gruezo C. Gruezo
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
D. Palacios D. Palacios
مدافع
اکوادر 0 پاس گل
D. Reasco D. Reasco
مهاجم
اکوادر 0 پاس گل
E. Preciado E. Preciado
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
H. Galíndez H. Galíndez
دروازه بان
اکوادر 0 پاس گل
J. Cifuentes J. Cifuentes
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
J. Méndez J. Méndez
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
J. Porozo J. Porozo
مدافع
اکوادر 0 پاس گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
K. Rodríguez K. Rodríguez
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
M. Ramírez M. Ramírez
دروازه بان
اکوادر 0 پاس گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
اکوادر 0 پاس گل
R. Ibarra R. Ibarra
هافبک
اکوادر 0 پاس گل
W. Pacho W. Pacho
مدافع
اکوادر 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.