پاراگوئه

پاراگوئه

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Asunción

ورزشگاه: Estadio Defensores del Chaco

ظرفیت: 40,760 نفر

Estadio Defensores del Chaco

برنامه بازی های پاراگوئه

یکشنبه، 26 خرداد 1398
2 - 2
پنجشنبه، 30 خرداد 1398
1 - 1
یکشنبه، 2 تیر 1398
1 - 0
جمعه، 7 تیر 1398
4 - 3
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.