پاراگوئه

پاراگوئه

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Asunción

ورزشگاه: Estadio Defensores del Chaco

ظرفیت: 40,760 نفر

Estadio Defensores del Chaco

برنامه بازی های پاراگوئه

سه شنبه، 1 تیر 1400
1 - 0
جمعه، 4 تیر 1400
0 - 2
سه شنبه، 8 تیر 1400
1 - 0
شنبه، 12 تیر 1400
3 - 3
جمعه، 12 شهریور 1400
2 - 0
دوشنبه، 15 شهریور 1400
1 - 1
جمعه، 19 شهریور 1400
2 - 1

لیست بازیکنان

Ángel  Romero Ángel Romero
هافبک
پاراگوئه 4 گل
A. Gamarra A. Gamarra
هافبک
پاراگوئه 2 گل
A. Sanabria A. Sanabria
مهاجم
پاراگوئه 1 گل
G. Giménez G. Giménez
هافبک
پاراگوئه 1 گل
Héctor Martínez Héctor Martínez
مدافع
پاراگوئه 1 گل
A. Aguilar A. Aguilar
دروازه بان
پاراگوئه 0 گل
A. Bareiro A. Bareiro
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
A. Cubas A. Cubas
هافبک
پاراگوئه 0 گل
A. Duarte A. Duarte
مدافع
پاراگوئه 0 گل
A. Espínola A. Espínola
مدافع
پاراگوئه 0 گل
A. Silva A. Silva
دروازه بان
پاراگوئه 0 گل
B. Ojeda B. Ojeda
هافبک
پاراگوئه 0 گل
B. Samudio B. Samudio
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
Balbuena Balbuena
مدافع
پاراگوئه 0 گل
C. González C. González
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
G. Gómez G. Gómez
مدافع
پاراگوئه 0 گل
G. Ortiz G. Ortiz
دروازه بان
پاراگوئه 0 گل
G. Ávalos G. Ávalos
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
H. Pérez H. Pérez
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
Hugo Martínez Hugo Martínez
هافبک
پاراگوئه 0 گل
J. Alonso J. Alonso
مدافع
پاراگوئه 0 گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
پاراگوئه 0 گل
J. Escobar J. Escobar
مدافع
پاراگوئه 0 گل
J. Espínola J. Espínola
دروازه بان
پاراگوئه 0 گل
J. Florentín J. Florentín
هافبک
پاراگوئه 0 گل
J. Morel J. Morel
هافبک
پاراگوئه 0 گل
L. Amarilla L. Amarilla
مهاجم
پاراگوئه 0 گل
L. Melgarejo L. Melgarejo
هافبک
پاراگوئه 0 گل
M. Almirón M. Almirón
هافبک
پاراگوئه 0 گل
M. Cáceres M. Cáceres
مدافع
پاراگوئه 0 گل
M. Villasanti M. Villasanti
هافبک
پاراگوئه 0 گل
O. Alderete O. Alderete
مدافع
پاراگوئه 0 گل
R. Piris Da Motta R. Piris Da Motta
هافبک
پاراگوئه 0 گل
R. Sánchez R. Sánchez
هافبک
پاراگوئه 0 گل
Robert Rojas Robert Rojas
مدافع
پاراگوئه 0 گل
S. Arzamendia S. Arzamendia
هافبک
پاراگوئه 0 گل
Á. Cardozo Lucena Á. Cardozo Lucena
هافبک
پاراگوئه 0 گل
Óscar Romero Óscar Romero
هافبک
پاراگوئه 0 گل
A. Espínola A. Espínola
مدافع
پاراگوئه 3 پاس گل
Ángel  Romero Ángel Romero
هافبک
پاراگوئه 2 پاس گل
A. Gamarra A. Gamarra
هافبک
پاراگوئه 1 پاس گل
A. Sanabria A. Sanabria
مهاجم
پاراگوئه 1 پاس گل
A. Aguilar A. Aguilar
دروازه بان
پاراگوئه 0 پاس گل
A. Bareiro A. Bareiro
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
A. Cubas A. Cubas
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
A. Duarte A. Duarte
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
A. Silva A. Silva
دروازه بان
پاراگوئه 0 پاس گل
B. Ojeda B. Ojeda
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
B. Samudio B. Samudio
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
Balbuena Balbuena
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
C. González C. González
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
G. Giménez G. Giménez
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
G. Gómez G. Gómez
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
G. Ortiz G. Ortiz
دروازه بان
پاراگوئه 0 پاس گل
G. Ávalos G. Ávalos
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
H. Pérez H. Pérez
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
Hugo Martínez Hugo Martínez
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
Héctor Martínez Héctor Martínez
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Alonso J. Alonso
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Escobar J. Escobar
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Espínola J. Espínola
دروازه بان
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Florentín J. Florentín
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
J. Morel J. Morel
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
L. Amarilla L. Amarilla
مهاجم
پاراگوئه 0 پاس گل
L. Melgarejo L. Melgarejo
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
M. Almirón M. Almirón
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
M. Cáceres M. Cáceres
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
M. Villasanti M. Villasanti
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
O. Alderete O. Alderete
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
R. Piris Da Motta R. Piris Da Motta
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
R. Sánchez R. Sánchez
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
Robert Rojas Robert Rojas
مدافع
پاراگوئه 0 پاس گل
S. Arzamendia S. Arzamendia
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
Á. Cardozo Lucena Á. Cardozo Lucena
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
Óscar Romero Óscar Romero
هافبک
پاراگوئه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.