بولیوی

بولیوی

تاریخ تاسیس: 1925

شهر: La Paz

ورزشگاه: Estadio Hernando Siles

ظرفیت: 45,000 نفر

Estadio Hernando Siles

برنامه بازی های بولیوی

شنبه، 25 خرداد 1398
3 - 0
چهارشنبه، 29 خرداد 1398
1 - 3
شنبه، 1 تیر 1398
1 - 3
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.