ونزوئلا

ونزوئلا

تاریخ تاسیس: 1926

شهر: San Cristóbal

ورزشگاه: Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo

ظرفیت: 40,000 نفر

Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo

برنامه بازی های ونزوئلا

دوشنبه، 24 خرداد 1400
3 - 0
جمعه، 28 خرداد 1400
0 - 0
دوشنبه، 31 خرداد 1400
2 - 2
دوشنبه، 7 تیر 1400
0 - 1
جمعه، 12 شهریور 1400
1 - 3
دوشنبه، 15 شهریور 1400
1 - 0
جمعه، 19 شهریور 1400
2 - 1

لیست بازیکنان

J. Chancellor J. Chancellor
مدافع
ونزوئلا 2 گل
L. Del Pino L. Del Pino
مدافع
ونزوئلا 1 گل
Y. Soteldo Y. Soteldo
هافبک
ونزوئلا 1 گل
A. González A. González
مدافع
ونزوئلا 0 گل
B. Manzano B. Manzano
هافبک
ونزوئلا 0 گل
C. Cásseres C. Cásseres
هافبک
ونزوئلا 0 گل
C. Rivas C. Rivas
هافبک
ونزوئلا 0 گل
D. Carrillo D. Carrillo
مدافع
ونزوئلا 0 گل
E. Bello E. Bello
هافبک
ونزوئلا 0 گل
E. Castillo E. Castillo
هافبک
ونزوئلا 0 گل
E. Ramírez E. Ramírez
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
F. Aristeguieta F. Aristeguieta
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
F. La Mantia F. La Mantia
هافبک
ونزوئلا 0 گل
F. Vargas F. Vargas
هافبک
ونزوئلا 0 گل
Herrera Herrera
هافبک
ونزوئلا 0 گل
J. Cádiz J. Cádiz
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
J. Graterol J. Graterol
دروازه بان
ونزوئلا 0 گل
J. Hurtado J. Hurtado
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
J. Martínez J. Martínez
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
J. Moreno J. Moreno
هافبک
ونزوئلا 0 گل
J. Murillo J. Murillo
هافبک
ونزوئلا 0 گل
J. Savarino J. Savarino
هافبک
ونزوئلا 0 گل
J. Velázquez J. Velázquez
مدافع
ونزوئلا 0 گل
José Martínez José Martínez
هافبک
ونزوئلا 0 گل
L. Martínez L. Martínez
مدافع
ونزوئلا 0 گل
M. Villanueva M. Villanueva
مدافع
ونزوئلا 0 گل
N. Ferraresi N. Ferraresi
مدافع
ونزوئلا 0 گل
O. González O. González
مدافع
ونزوئلا 0 گل
R. Celis R. Celis
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
R. Feltscher R. Feltscher
مدافع
ونزوئلا 0 گل
R. Hernández R. Hernández
مدافع
ونزوئلا 0 گل
R. Otero R. Otero
هافبک
ونزوئلا 0 گل
R. Romo R. Romo
دروازه بان
ونزوئلا 0 گل
R. Rosales R. Rosales
مدافع
ونزوئلا 0 گل
S. Córdova S. Córdova
مهاجم
ونزوئلا 0 گل
T. Rincón T. Rincón
هافبک
ونزوئلا 0 گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
ونزوئلا 0 گل
Y. Cumana Y. Cumana
مدافع
ونزوئلا 0 گل
Y. Soteldo Y. Soteldo
هافبک
ونزوئلا 2 پاس گل
Herrera Herrera
هافبک
ونزوئلا 1 پاس گل
A. González A. González
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
B. Manzano B. Manzano
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
C. Cásseres C. Cásseres
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
C. Rivas C. Rivas
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
D. Carrillo D. Carrillo
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
E. Bello E. Bello
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
E. Castillo E. Castillo
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
E. Ramírez E. Ramírez
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
F. Aristeguieta F. Aristeguieta
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
F. La Mantia F. La Mantia
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
F. Vargas F. Vargas
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Chancellor J. Chancellor
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Cádiz J. Cádiz
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Graterol J. Graterol
دروازه بان
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Hurtado J. Hurtado
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Martínez J. Martínez
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Moreno J. Moreno
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Murillo J. Murillo
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Savarino J. Savarino
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
J. Velázquez J. Velázquez
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
José Martínez José Martínez
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
L. Del Pino L. Del Pino
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
L. Martínez L. Martínez
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
M. Villanueva M. Villanueva
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
N. Ferraresi N. Ferraresi
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
O. González O. González
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Celis R. Celis
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Feltscher R. Feltscher
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Hernández R. Hernández
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Otero R. Otero
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Romo R. Romo
دروازه بان
ونزوئلا 0 پاس گل
R. Rosales R. Rosales
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
S. Córdova S. Córdova
مهاجم
ونزوئلا 0 پاس گل
T. Rincón T. Rincón
هافبک
ونزوئلا 0 پاس گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
ونزوئلا 0 پاس گل
Y. Cumana Y. Cumana
مدافع
ونزوئلا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.