استون ویلا

استون ویلا

تاریخ تاسیس: 1874

شهر:

ورزشگاه: Villa Park

ظرفیت: 42,788 نفر

Villa Park

لیست بازیکنان

مهاجمین

مربی

افتخارات

لیگ قهرمانان اروپا لیگ قهرمانان اروپا 1 قهرمانی
1981/1982
لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس 7 قهرمانی
1893/1984 | 1895/1896 | 1896/1897 | 1898/1899 | 1899/1900 | 1909/1910 | 1980/1981
جام حذفی انگلیس جام حذفی انگلیس 7 قهرمانی
1886/1887 | 1894/1895 | 1896/1897 | 1904/1905 | 1912/1913 | 1919/1920 | 1956/1957
جام خیریه انگلیس جام خیریه انگلیس 1 قهرمانی
1981/1982
جام اتحادیه انگلیس جام اتحادیه انگلیس 5 قهرمانی
1960/1961 | 1974/1975 | 1976/1977 | 1993/1994 | 1995/1996
سوپر جام اروپا سوپر جام اروپا 1 قهرمانی
1982/1983
O. Watkins O. Watkins
مهاجم
استون ویلا 6 گل
J. Grealish J. Grealish
هافبک
استون ویلا 5 گل
E. Konsa E. Konsa
مدافع
استون ویلا 2 گل
R. Barkley R. Barkley
هافبک
استون ویلا 2 گل
T. Mings T. Mings
مدافع
استون ویلا 2 گل
C. Hourihane C. Hourihane
هافبک
استون ویلا 1 گل
J. McGinn J. McGinn
هافبک
استون ویلا 1 گل
A. El Ghazi A. El Ghazi
هافبک
استون ویلا 0 گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
استون ویلا 0 گل
E. Martínez E. Martínez
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
El Mohamady El Mohamady
مدافع
استون ویلا 0 گل
Engels Engels
مدافع
استون ویلا 0 گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استون ویلا 0 گل
H. LANSBURY H. LANSBURY
هافبک
استون ویلا 0 گل
I. Vassilev I. Vassilev
هافبک
استون ویلا 0 گل
J. RAMSEY J. RAMSEY
هافبک
استون ویلا 0 گل
J. Steer J. Steer
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
K. DAVIS K. DAVIS
هافبک
استون ویلا 0 گل
K. Hause K. Hause
مدافع
استون ویلا 0 گل
Kalinić Kalinić
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
Luiz Luiz
هافبک
استون ویلا 0 گل
M. Cash M. Cash
مدافع
استون ویلا 0 گل
M. Nakamba M. Nakamba
هافبک
استون ویلا 0 گل
M. Targett M. Targett
مدافع
استون ویلا 0 گل
T. Heaton T. Heaton
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
Taylor Taylor
مدافع
استون ویلا 0 گل
Trézéguet Trézéguet
هافبک
استون ویلا 0 گل
Wesley Wesley
مهاجم
استون ویلا 0 گل
J. Grealish J. Grealish
هافبک
استون ویلا 5 پاس گل
J. McGinn J. McGinn
هافبک
استون ویلا 4 پاس گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
استون ویلا 1 پاس گل
C. Hourihane C. Hourihane
هافبک
استون ویلا 1 پاس گل
Luiz Luiz
هافبک
استون ویلا 1 پاس گل
M. Cash M. Cash
مدافع
استون ویلا 1 پاس گل
O. Watkins O. Watkins
مهاجم
استون ویلا 1 پاس گل
R. Barkley R. Barkley
هافبک
استون ویلا 1 پاس گل
T. Mings T. Mings
مدافع
استون ویلا 1 پاس گل
Trézéguet Trézéguet
هافبک
استون ویلا 1 پاس گل
A. El Ghazi A. El Ghazi
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
E. Konsa E. Konsa
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
E. Martínez E. Martínez
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
El Mohamady El Mohamady
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
Engels Engels
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
H. LANSBURY H. LANSBURY
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
I. Vassilev I. Vassilev
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
J. RAMSEY J. RAMSEY
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
J. Steer J. Steer
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
K. DAVIS K. DAVIS
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
K. Hause K. Hause
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
Kalinić Kalinić
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
M. Nakamba M. Nakamba
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
M. Targett M. Targett
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
T. Heaton T. Heaton
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
Taylor Taylor
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
Wesley Wesley
مهاجم
استون ویلا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.