استون ویلا

استون ویلا

تاریخ تاسیس: 1874

شهر:

ورزشگاه: Villa Park

ظرفیت: 42,788 نفر

Villa Park

لیست بازیکنان

O. Watkins O. Watkins
مهاجم
استون ویلا 8 گل
D. Luiz D. Luiz
هافبک
استون ویلا 5 گل
L. Bailey L. Bailey
هافبک
استون ویلا 5 گل
J. McGinn J. McGinn
هافبک
استون ویلا 4 گل
M. Diaby M. Diaby
هافبک
استون ویلا 3 گل
J. Durán J. Durán
مهاجم
استون ویلا 2 گل
M. Cash M. Cash
مدافع
استون ویلا 2 گل
Pau Torres Pau Torres
مدافع
استون ویلا 2 گل
J. Ramsey J. Ramsey
هافبک
استون ویلا 1 گل
B. Kamara B. Kamara
هافبک
استون ویلا 0 گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
استون ویلا 0 گل
C. Chambers C. Chambers
مدافع
استون ویلا 0 گل
C. Lenglet C. Lenglet
مدافع
استون ویلا 0 گل
D. Carlos D. Carlos
مدافع
استون ویلا 0 گل
E. Buendía E. Buendía
هافبک
استون ویلا 0 گل
E. Konsa E. Konsa
مدافع
استون ویلا 0 گل
E. Martínez E. Martínez
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
F. Marshall F. Marshall
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
J. Feeney J. Feeney
مدافع
استون ویلا 0 گل
K. Hause K. Hause
مدافع
استون ویلا 0 گل
L. Bogarde L. Bogarde
مدافع
استون ویلا 0 گل
L. Dendoncker L. Dendoncker
هافبک
استون ویلا 0 گل
L. Digne L. Digne
مدافع
استون ویلا 0 گل
N. Zaniolo N. Zaniolo
هافبک
استون ویلا 0 گل
O. Kellyman O. Kellyman
هافبک
استون ویلا 0 گل
O. Zych O. Zych
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
R. Olsen R. Olsen
دروازه بان
استون ویلا 0 گل
S. Swinkels S. Swinkels
مدافع
استون ویلا 0 گل
T. Iroegbunam T. Iroegbunam
هافبک
استون ویلا 0 گل
T. Mings T. Mings
مدافع
استون ویلا 0 گل
Y. Tielemans Y. Tielemans
هافبک
استون ویلا 0 گل
Á. Moreno Á. Moreno
مدافع
استون ویلا 0 گل
O. Watkins O. Watkins
مهاجم
استون ویلا 6 پاس گل
L. Bailey L. Bailey
هافبک
استون ویلا 4 پاس گل
M. Diaby M. Diaby
هافبک
استون ویلا 4 پاس گل
Y. Tielemans Y. Tielemans
هافبک
استون ویلا 3 پاس گل
D. Luiz D. Luiz
هافبک
استون ویلا 2 پاس گل
J. McGinn J. McGinn
هافبک
استون ویلا 2 پاس گل
L. Digne L. Digne
مدافع
استون ویلا 2 پاس گل
M. Cash M. Cash
مدافع
استون ویلا 1 پاس گل
B. Kamara B. Kamara
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
C. Chambers C. Chambers
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
C. Lenglet C. Lenglet
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
D. Carlos D. Carlos
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
E. Buendía E. Buendía
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
E. Konsa E. Konsa
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
E. Martínez E. Martínez
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
F. Marshall F. Marshall
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
J. Durán J. Durán
مهاجم
استون ویلا 0 پاس گل
J. Feeney J. Feeney
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
J. Ramsey J. Ramsey
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
K. Hause K. Hause
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
L. Bogarde L. Bogarde
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
L. Dendoncker L. Dendoncker
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
N. Zaniolo N. Zaniolo
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
O. Kellyman O. Kellyman
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
O. Zych O. Zych
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
Pau Torres Pau Torres
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
R. Olsen R. Olsen
دروازه بان
استون ویلا 0 پاس گل
S. Swinkels S. Swinkels
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
T. Iroegbunam T. Iroegbunam
هافبک
استون ویلا 0 پاس گل
T. Mings T. Mings
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
Á. Moreno Á. Moreno
مدافع
استون ویلا 0 پاس گل
چهاره بازیکن