شفیلد یونایتد

شفیلد یونایتد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر:

ورزشگاه: Bramall Lane

ظرفیت: 32,702 نفر

Bramall Lane

لیست بازیکنان

دروازه بانان

مهاجمین

افتخارات

لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس 1 قهرمانی
1897/1898
جام حذفی انگلیس جام حذفی انگلیس 4 قهرمانی
1989/1990 | 1901/1902 | 1914/1915 | 1924/1925
Baldock Baldock
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Basham Basham
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Bryan Bryan
هافبک
شفیلد یونایتد گل
Coutts Coutts
هافبک
شفیلد یونایتد گل
Duffy Duffy
هافبک
شفیلد یونایتد گل
E. Stevens E. Stevens
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Fleck Fleck
هافبک
شفیلد یونایتد گل
Freeman Freeman
مدافع
شفیلد یونایتد گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Lundstram Lundstram
هافبک
شفیلد یونایتد گل
McGoldrick McGoldrick
مهاجم
شفیلد یونایتد گل
Moore Moore
دروازه بان
شفیلد یونایتد گل
Norwood Norwood
هافبک
شفیلد یونایتد گل
O'Connell O'Connell
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Sharp Sharp
مهاجم
شفیلد یونایتد گل
Stearman Stearman
مدافع
شفیلد یونایتد گل
Baldock Baldock
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
Basham Basham
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
Bryan Bryan
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
Coutts Coutts
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
Duffy Duffy
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
E. Stevens E. Stevens
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
Fleck Fleck
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
Freeman Freeman
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
Lundstram Lundstram
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
McGoldrick McGoldrick
مهاجم
شفیلد یونایتد پاس گل
Moore Moore
دروازه بان
شفیلد یونایتد پاس گل
Norwood Norwood
هافبک
شفیلد یونایتد پاس گل
O'Connell O'Connell
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
Sharp Sharp
مهاجم
شفیلد یونایتد پاس گل
Stearman Stearman
مدافع
شفیلد یونایتد پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.