شفیلد یونایتد

شفیلد یونایتد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر:

ورزشگاه: Bramall Lane

ظرفیت: 32,702 نفر

Bramall Lane

لیست بازیکنان

دروازه بانان

مربی

افتخارات

لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس 1 قهرمانی
1897/1898
جام حذفی انگلیس جام حذفی انگلیس 4 قهرمانی
1989/1990 | 1901/1902 | 1914/1915 | 1924/1925
McGoldrick McGoldrick
مهاجم
شفیلد یونایتد 5 گل
Sharp Sharp
مهاجم
شفیلد یونایتد 3 گل
J. Bogle J. Bogle
مدافع
شفیلد یونایتد 2 گل
Bryan Bryan
هافبک
شفیلد یونایتد 1 گل
O. Burke O. Burke
هافبک
شفیلد یونایتد 1 گل
O. McBurnie O. McBurnie
مهاجم
شفیلد یونایتد 1 گل
S. Berge S. Berge
هافبک
شفیلد یونایتد 1 گل
A. Hackford A. Hackford
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 گل
A. Ramsdale A. Ramsdale
دروازه بان
شفیلد یونایتد 0 گل
Ampadu Ampadu
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
B. Osborn B. Osborn
هافبک
شفیلد یونایتد 0 گل
Baldock Baldock
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
Basham Basham
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
E. Stevens E. Stevens
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
Fleck Fleck
هافبک
شفیلد یونایتد 0 گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
J. Robinson J. Robinson
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
J. Rodwell J. Rodwell
هافبک
شفیلد یونایتد 0 گل
L. Mousset L. Mousset
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 گل
Lundstram Lundstram
هافبک
شفیلد یونایتد 0 گل
M. Lowe M. Lowe
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
Moore Moore
دروازه بان
شفیلد یونایتد 0 گل
Norwood Norwood
هافبک
شفیلد یونایتد 0 گل
O'Connell O'Connell
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
P. Jagielka P. Jagielka
مدافع
شفیلد یونایتد 0 گل
R. Brewster R. Brewster
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 گل
Fleck Fleck
هافبک
شفیلد یونایتد 2 پاس گل
Lundstram Lundstram
هافبک
شفیلد یونایتد 2 پاس گل
Baldock Baldock
مدافع
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
Basham Basham
مدافع
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
McGoldrick McGoldrick
مهاجم
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
O. Burke O. Burke
هافبک
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
S. Berge S. Berge
هافبک
شفیلد یونایتد 1 پاس گل
A. Hackford A. Hackford
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
A. Ramsdale A. Ramsdale
دروازه بان
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
Ampadu Ampadu
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
B. Osborn B. Osborn
هافبک
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
Bryan Bryan
هافبک
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
E. Stevens E. Stevens
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
J. Bogle J. Bogle
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
J. Robinson J. Robinson
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
J. Rodwell J. Rodwell
هافبک
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
L. Mousset L. Mousset
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
M. Lowe M. Lowe
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
Moore Moore
دروازه بان
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
Norwood Norwood
هافبک
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
O'Connell O'Connell
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
O. McBurnie O. McBurnie
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
P. Jagielka P. Jagielka
مدافع
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
R. Brewster R. Brewster
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
Sharp Sharp
مهاجم
شفیلد یونایتد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.