شفیلدیونایتد

شفیلدیونایتد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر:

ورزشگاه: Bramall Lane

ظرفیت: 32,702 نفر

Bramall Lane

لیست بازیکنان

G. Hamer G. Hamer
هافبک
شفیلدیونایتد 2 گل
C. Archer C. Archer
مهاجم
شفیلدیونایتد 1 گل
J. Bogle J. Bogle
مدافع
شفیلدیونایتد 1 گل
A. Ahmedhodzic A. Ahmedhodzic
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
A. Brooks A. Brooks
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
A. Davies A. Davies
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 گل
A. Hackford A. Hackford
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 گل
A. Slimane A. Slimane
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
A. Trusty A. Trusty
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
B. Osborn B. Osborn
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
C. Basham C. Basham
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
D. Jebbison D. Jebbison
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 گل
G. Baldock G. Baldock
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
I. Coulibaly I. Coulibaly
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
J. Amissah J. Amissah
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
J. Fleck J. Fleck
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
J. McAtee J. McAtee
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
J. Robinson J. Robinson
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
L. Marsh L. Marsh
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
L. Sibley L. Sibley
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
L. Thomas L. Thomas
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
M. Lowe M. Lowe
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
O. Arblaster O. Arblaster
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
O. McBurnie O. McBurnie
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 گل
O. Norwood O. Norwood
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
R. Brewster R. Brewster
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 گل
R. Norrington-Davies R. Norrington-Davies
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
S. Sachdev S. Sachdev
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
T. Davies T. Davies
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
Vinicius Souza Vinicius Souza
هافبک
شفیلدیونایتد 0 گل
W. Foderingham W. Foderingham
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 گل
W. Osula W. Osula
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 گل
Y. Larouci Y. Larouci
مدافع
شفیلدیونایتد 0 گل
J. Robinson J. Robinson
مدافع
شفیلدیونایتد 1 پاس گل
O. McBurnie O. McBurnie
مهاجم
شفیلدیونایتد 1 پاس گل
A. Ahmedhodzic A. Ahmedhodzic
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
A. Brooks A. Brooks
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
A. Davies A. Davies
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
A. Hackford A. Hackford
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
A. Slimane A. Slimane
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
A. Trusty A. Trusty
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
B. Osborn B. Osborn
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
C. Archer C. Archer
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
C. Basham C. Basham
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
D. Jebbison D. Jebbison
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
G. Baldock G. Baldock
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
G. Hamer G. Hamer
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
I. Coulibaly I. Coulibaly
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
J. Amissah J. Amissah
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
J. Bogle J. Bogle
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
J. Egan J. Egan
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
J. Fleck J. Fleck
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
J. McAtee J. McAtee
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
L. Marsh L. Marsh
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
L. Sibley L. Sibley
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
L. Thomas L. Thomas
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
M. Lowe M. Lowe
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
O. Arblaster O. Arblaster
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
O. Norwood O. Norwood
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
R. Brewster R. Brewster
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
R. Norrington-Davies R. Norrington-Davies
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
S. Sachdev S. Sachdev
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
T. Davies T. Davies
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
Vinicius Souza Vinicius Souza
هافبک
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
W. Foderingham W. Foderingham
دروازه بان
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
W. Osula W. Osula
مهاجم
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
Y. Larouci Y. Larouci
مدافع
شفیلدیونایتد 0 پاس گل
چهاره بازیکن