نوریچ

نوریچ

تاریخ تاسیس: 1902

شهر:

ورزشگاه: Carrow Road

ظرفیت: 27,244 نفر

Carrow Road

لیست بازیکنان

A. FAMEWO A. FAMEWO
مدافع
نوریچ گل
A. OXBOROUGH A. OXBOROUGH
دروازه بان
نوریچ گل
C. MORRIS C. MORRIS
مهاجم
نوریچ گل
C. ZIMMERMANN C. ZIMMERMANN
مدافع
نوریچ گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ گل
E. BUENDÍA E. BUENDÍA
هافبک
نوریچ گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ گل
Lewis Lewis
هافبک
نوریچ گل
M. AARONS M. AARONS
هافبک
نوریچ گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ گل
M. MCGOVERN M. MCGOVERN
دروازه بان
نوریچ گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ گل
P. HEISE P. HEISE
مدافع
نوریچ گل
Payne Payne
مهاجم
نوریچ گل
Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ گل
R. Fährmann R. Fährmann
دروازه بان
نوریچ گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ گل
Srbeny Srbeny
مهاجم
نوریچ گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ گل
Thompson Thompson
هافبک
نوریچ گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ گل
A. FAMEWO A. FAMEWO
مدافع
نوریچ پاس گل
A. OXBOROUGH A. OXBOROUGH
دروازه بان
نوریچ پاس گل
C. MORRIS C. MORRIS
مهاجم
نوریچ پاس گل
C. ZIMMERMANN C. ZIMMERMANN
مدافع
نوریچ پاس گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ پاس گل
E. BUENDÍA E. BUENDÍA
هافبک
نوریچ پاس گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ پاس گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ پاس گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ پاس گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ پاس گل
Lewis Lewis
هافبک
نوریچ پاس گل
M. AARONS M. AARONS
هافبک
نوریچ پاس گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ پاس گل
M. MCGOVERN M. MCGOVERN
دروازه بان
نوریچ پاس گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ پاس گل
P. HEISE P. HEISE
مدافع
نوریچ پاس گل
Payne Payne
مهاجم
نوریچ پاس گل
Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ پاس گل
R. Fährmann R. Fährmann
دروازه بان
نوریچ پاس گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ پاس گل
Srbeny Srbeny
مهاجم
نوریچ پاس گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ پاس گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ پاس گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ پاس گل
Thompson Thompson
هافبک
نوریچ پاس گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ پاس گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.