نوریچ

نوریچ

تاریخ تاسیس: 1902

شهر:

ورزشگاه: Carrow Road

ظرفیت: 27,244 نفر

Carrow Road

برنامه بازی های نوریچ

چهارشنبه، 11 تیر 1399
4 - 0
شنبه، 14 تیر 1399
0 - 1
سه شنبه، 17 تیر 1399
2 - 1
شنبه، 21 تیر 1399
0 - 4
چهارشنبه، 25 تیر 1399
23:30
شنبه، 28 تیر 1399
18:30
یکشنبه، 5 مرداد 1399
18:30

لیست بازیکنان

Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ 11 گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ 6 گل
E. Buendía E. Buendía
هافبک
نوریچ 1 گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ 1 گل
J. Drmic J. Drmic
مهاجم
نوریچ 1 گل
Lewis Lewis
مدافع
نوریچ 1 گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ 1 گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ 1 گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ 1 گل
A. Idah A. Idah
مهاجم
نوریچ 0 گل
C. Zimmermann C. Zimmermann
مدافع
نوریچ 0 گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ 0 گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ 0 گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ 0 گل
L. Rupp L. Rupp
هافبک
نوریچ 0 گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
نوریچ 0 گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ 0 گل
M. McGovern M. McGovern
دروازه بان
نوریچ 0 گل
O. Duda O. Duda
هافبک
نوریچ 0 گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ 0 گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ 0 گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ 0 گل
E. Buendía E. Buendía
هافبک
نوریچ 7 پاس گل
Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ 3 پاس گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ 2 پاس گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ 2 پاس گل
C. Zimmermann C. Zimmermann
مدافع
نوریچ 1 پاس گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
نوریچ 1 پاس گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ 1 پاس گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ 1 پاس گل
A. Idah A. Idah
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
J. Drmic J. Drmic
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
L. Rupp L. Rupp
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Lewis Lewis
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
M. McGovern M. McGovern
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
O. Duda O. Duda
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.