نوریچ

نوریچ

تاریخ تاسیس: 1902

شهر:

ورزشگاه: Carrow Road

ظرفیت: 27,244 نفر

Carrow Road

برنامه بازی های نوریچ

شنبه، 27 مهر 1398
0 - 0
یکشنبه، 5 آبان 1398
1 - 3
شنبه، 11 آبان 1398
2 - 0
جمعه، 17 آبان 1398
0 - 2
شنبه، 2 آذر 1398
18:30
یکشنبه، 10 آذر 1398
17:30
چهارشنبه، 13 آذر 1398
23:15

لیست بازیکنان

Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ 6 گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ 2 گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ 1 گل
J. Drmic J. Drmic
مهاجم
نوریچ 1 گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ 1 گل
C. ZIMMERMANN C. ZIMMERMANN
مدافع
نوریچ 0 گل
E. BUENDÍA E. BUENDÍA
هافبک
نوریچ 0 گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ 0 گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ 0 گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
نوریچ 0 گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ 0 گل
Lewis Lewis
مدافع
نوریچ 0 گل
M. AARONS M. AARONS
مدافع
نوریچ 0 گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ 0 گل
M. MCGOVERN M. MCGOVERN
دروازه بان
نوریچ 0 گل
P. HEISE P. HEISE
مدافع
نوریچ 0 گل
P.Roberts P.Roberts
هافبک
نوریچ 0 گل
R. Fährmann R. Fährmann
دروازه بان
نوریچ 0 گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 گل
Srbeny Srbeny
مهاجم
نوریچ 0 گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ 0 گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ 0 گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ 0 گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ 0 گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ 0 گل
E. BUENDÍA E. BUENDÍA
هافبک
نوریچ 4 پاس گل
Cantwell Cantwell
هافبک
نوریچ 2 پاس گل
Pukki Pukki
مهاجم
نوریچ 2 پاس گل
C. ZIMMERMANN C. ZIMMERMANN
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Godfrey Godfrey
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Hanley Hanley
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Hernández Mayea Hernández Mayea
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
J. Drmic J. Drmic
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
Krul Krul
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
Lewis Lewis
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
M. AARONS M. AARONS
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
M. Leitner M. Leitner
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
M. MCGOVERN M. MCGOVERN
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
McLean McLean
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
P. HEISE P. HEISE
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
P.Roberts P.Roberts
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
R. Fährmann R. Fährmann
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Srbeny Srbeny
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
Stiepermann Stiepermann
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
T. Klose T. Klose
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Tettey Tettey
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Trybull Trybull
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
Vrančić Vrančić
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.