نوریچ

نوریچ

تاریخ تاسیس: 1902

شهر:

ورزشگاه: Carrow Road

ظرفیت: 27,244 نفر

Carrow Road

برنامه بازی های نوریچ

شنبه، 6 شهریور 1400
1 - 2
شنبه، 20 شهریور 1400
1 - 0
شنبه، 27 شهریور 1400
1 - 3
سه شنبه، 30 شهریور 1400
0 - 3
شنبه، 3 مهر 1400
17:30
شنبه، 10 مهر 1400
17:30
شنبه، 24 مهر 1400
17:30

لیست بازیکنان

T. Pukki T. Pukki
مهاجم
نوریچ 2 گل
A. Gunn A. Gunn
دروازه بان
نوریچ 0 گل
A. Idah A. Idah
مهاجم
نوریچ 0 گل
A. Omobamidele A. Omobamidele
مدافع
نوریچ 0 گل
B. Gibson B. Gibson
مدافع
نوریچ 0 گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
نوریچ 0 گل
B. Mumba B. Mumba
مدافع
نوریچ 0 گل
B. Williams B. Williams
مدافع
نوریچ 0 گل
C. Tzolis C. Tzolis
مهاجم
نوریچ 0 گل
C. Zimmermann C. Zimmermann
مدافع
نوریچ 0 گل
D. Giannoulis D. Giannoulis
مدافع
نوریچ 0 گل
G. Hanley G. Hanley
مدافع
نوریچ 0 گل
J. Sørensen J. Sørensen
مدافع
نوریچ 0 گل
K. Dowell K. Dowell
هافبک
نوریچ 0 گل
K. McLean K. McLean
هافبک
نوریچ 0 گل
L. Rupp L. Rupp
هافبک
نوریچ 0 گل
L. Thompson L. Thompson
هافبک
نوریچ 0 گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
نوریچ 0 گل
M. McGovern M. McGovern
دروازه بان
نوریچ 0 گل
M. Normann M. Normann
هافبک
نوریچ 0 گل
M. Rashica M. Rashica
هافبک
نوریچ 0 گل
O. Kabak O. Kabak
مدافع
نوریچ 0 گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
نوریچ 0 گل
P. Płacheta P. Płacheta
هافبک
نوریچ 0 گل
R. Bushiri R. Bushiri
مدافع
نوریچ 0 گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 گل
Sargent Sargent
مهاجم
نوریچ 0 گل
T. Cantwell T. Cantwell
هافبک
نوریچ 0 گل
T. Krul T. Krul
دروازه بان
نوریچ 0 گل
M. Normann M. Normann
هافبک
نوریچ 1 پاس گل
A. Gunn A. Gunn
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
A. Idah A. Idah
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
A. Omobamidele A. Omobamidele
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
B. Gibson B. Gibson
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
B. Mumba B. Mumba
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
B. Williams B. Williams
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
C. Tzolis C. Tzolis
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
C. Zimmermann C. Zimmermann
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
D. Giannoulis D. Giannoulis
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
G. Hanley G. Hanley
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
J. Sørensen J. Sørensen
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
K. Dowell K. Dowell
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
K. McLean K. McLean
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
L. Rupp L. Rupp
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
L. Thompson L. Thompson
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
M. McGovern M. McGovern
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
M. Rashica M. Rashica
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
O. Kabak O. Kabak
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
P. Płacheta P. Płacheta
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
R. Bushiri R. Bushiri
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
S. Byram S. Byram
مدافع
نوریچ 0 پاس گل
Sargent Sargent
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
T. Cantwell T. Cantwell
هافبک
نوریچ 0 پاس گل
T. Krul T. Krul
دروازه بان
نوریچ 0 پاس گل
T. Pukki T. Pukki
مهاجم
نوریچ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.