نوریچ

نوریچ

تاریخ تاسیس: 1902

شهر:

ورزشگاه: Carrow Road

ظرفیت: 27,244 نفر

Carrow Road

برنامه بازی های نوریچ

شنبه، 10 اردیبهشت 1401
2 - 0
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
0 - 4
چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401
3 - 0
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 1 خرداد 1401
0 - 5
سه شنبه، 1 شهریور 1401
2 - 2
چهارشنبه، 5 مهر 1402
2 - 1