برشیا

برشیا

تاریخ تاسیس: 1911

شهر: Brescia

ورزشگاه: Stadio Mario Rigamonti

ظرفیت: 27,547 نفر

Stadio Mario Rigamonti

برنامه بازی های برشیا

جمعه، 4 بهمن 1398
0 - 1
شنبه، 12 بهمن 1398
2 - 1
یکشنبه، 20 بهمن 1398
1 - 1
یکشنبه، 27 بهمن 1398
2 - 0
جمعه، 2 اسفند 1398
1 - 2
دوشنبه، 19 اسفند 1398
3 - 0
یکشنبه، 25 اسفند 1398

لیست بازیکنان

M. Balotelli M. Balotelli
مهاجم
برشیا 5 گل
Donnarumma Donnarumma
مهاجم
برشیا 4 گل
Torregrossa Torregrossa
مهاجم
برشیا 4 گل
J. Chancellor J. Chancellor
مدافع
برشیا 3 گل
Bisoli Bisoli
هافبک
برشیا 1 گل
Cistana Cistana
مدافع
برشیا 1 گل
Rômulo Rômulo
مدافع
برشیا 1 گل
Tonali Tonali
هافبک
برشیا 1 گل
Špalek Špalek
هافبک
برشیا 1 گل
A. Matri A. Matri
مهاجم
برشیا 0 گل
A. Matějů A. Matějů
مدافع
برشیا 0 گل
A. Semprini A. Semprini
مدافع
برشیا 0 گل
Alfonso Alfonso
دروازه بان
برشیا 0 گل
Andrenacci Andrenacci
دروازه بان
برشیا 0 گل
B. BJARNASON B. BJARNASON
هافبک
برشیا 0 گل
B. Martella B. Martella
هافبک
برشیا 0 گل
D. Dessena D. Dessena
هافبک
برشیا 0 گل
D. Gastaldello D. Gastaldello
مدافع
برشیا 0 گل
F. Aye F. Aye
مهاجم
برشیا 0 گل
Felipe  Curcio Felipe Curcio
مدافع
برشیا 0 گل
J. Joronen J. Joronen
دروازه بان
برشیا 0 گل
J. Zmrhal J. Zmrhal
هافبک
برشیا 0 گل
M. Mangraviti M. Mangraviti
هافبک
برشیا 0 گل
Ndoj Ndoj
هافبک
برشیا 0 گل
S. Skrabb S. Skrabb
مهاجم
برشیا 0 گل
Sabelli Sabelli
مدافع
برشیا 0 گل
Tremolada Tremolada
هافبک
برشیا 0 گل
Viviani Viviani
هافبک
برشیا 0 گل
Tonali Tonali
هافبک
برشیا 5 پاس گل
Rômulo Rômulo
مدافع
برشیا 3 پاس گل
Sabelli Sabelli
مدافع
برشیا 2 پاس گل
A. Matějů A. Matějů
مدافع
برشیا 1 پاس گل
Bisoli Bisoli
هافبک
برشیا 1 پاس گل
Torregrossa Torregrossa
مهاجم
برشیا 1 پاس گل
Špalek Špalek
هافبک
برشیا 1 پاس گل
A. Matri A. Matri
مهاجم
برشیا 0 پاس گل
A. Semprini A. Semprini
مدافع
برشیا 0 پاس گل
Alfonso Alfonso
دروازه بان
برشیا 0 پاس گل
Andrenacci Andrenacci
دروازه بان
برشیا 0 پاس گل
B. BJARNASON B. BJARNASON
هافبک
برشیا 0 پاس گل
B. Martella B. Martella
هافبک
برشیا 0 پاس گل
Cistana Cistana
مدافع
برشیا 0 پاس گل
D. Dessena D. Dessena
هافبک
برشیا 0 پاس گل
D. Gastaldello D. Gastaldello
مدافع
برشیا 0 پاس گل
Donnarumma Donnarumma
مهاجم
برشیا 0 پاس گل
F. Aye F. Aye
مهاجم
برشیا 0 پاس گل
Felipe  Curcio Felipe Curcio
مدافع
برشیا 0 پاس گل
J. Chancellor J. Chancellor
مدافع
برشیا 0 پاس گل
J. Joronen J. Joronen
دروازه بان
برشیا 0 پاس گل
J. Zmrhal J. Zmrhal
هافبک
برشیا 0 پاس گل
M. Balotelli M. Balotelli
مهاجم
برشیا 0 پاس گل
M. Mangraviti M. Mangraviti
هافبک
برشیا 0 پاس گل
Ndoj Ndoj
هافبک
برشیا 0 پاس گل
S. Skrabb S. Skrabb
مهاجم
برشیا 0 پاس گل
Tremolada Tremolada
هافبک
برشیا 0 پاس گل
Viviani Viviani
هافبک
برشیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.