لچه

لچه

تاریخ تاسیس: 1908

شهر: Lecce

ورزشگاه: Stadio Comunale Via del Mare

ظرفیت: 33,876 نفر

Stadio Comunale Via del Mare

برنامه بازی های لچه

یکشنبه، 30 بهمن 1401
1 - 2
شنبه، 6 اسفند 1401
0 - 1
یکشنبه، 14 اسفند 1401
2 - 0
یکشنبه، 21 اسفند 1401
0 - 2
یکشنبه، 28 اسفند 1401
1 - 0
دوشنبه، 14 فروردین 1402
20:00
شنبه، 19 فروردین 1402
14:00

لیست بازیکنان

Gabriel Strefezza Gabriel Strefezza
هافبک
لچه 7 گل
A. Ceesay A. Ceesay
مهاجم
لچه 4 گل
L. Colombo L. Colombo
مهاجم
لچه 4 گل
F. Baschirotto F. Baschirotto
مدافع
لچه 3 گل
A. Blin A. Blin
هافبک
لچه 1 گل
F. Di  Francescosco F. Di Francescosco
هافبک
لچه 1 گل
Joan Gonzàlez Joan Gonzàlez
هافبک
لچه 1 گل
L. Banda L. Banda
مهاجم
لچه 1 گل
A. Gallo A. Gallo
مدافع
لچه 0 گل
A. Tuia A. Tuia
مدافع
لچه 0 گل
D. Samek D. Samek
هافبک
لچه 0 گل
E. Hasić E. Hasić
مدافع
لچه 0 گل
F. Brancolini F. Brancolini
دروازه بان
لچه 0 گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
لچه 0 گل
J. Samooja J. Samooja
دروازه بان
لچه 0 گل
J. Voelkerling Persson J. Voelkerling Persson
مهاجم
لچه 0 گل
K. Askildsen K. Askildsen
هافبک
لچه 0 گل
K. Bistrović K. Bistrović
هافبک
لچه 0 گل
K. Dermaku K. Dermaku
مدافع
لچه 0 گل
M. Berisha M. Berisha
مهاجم
لچه 0 گل
M. Bleve M. Bleve
دروازه بان
لچه 0 گل
M. Ciucci M. Ciucci
مدافع
لچه 0 گل
M. Hjulmand M. Hjulmand
هافبک
لچه 0 گل
M. Lemmens M. Lemmens
مدافع
لچه 0 گل
M. Listkowski M. Listkowski
هافبک
لچه 0 گل
M. Normann M. Normann
هافبک
لچه 0 گل
M. Pongracic M. Pongracic
مدافع
لچه 0 گل
P. Ceccaroni P. Ceccaroni
مدافع
لچه 0 گل
R. Oudin R. Oudin
هافبک
لچه 0 گل
Raúl Asencio Raúl Asencio
مهاجم
لچه 0 گل
S. Romagnoli S. Romagnoli
مدافع
لچه 0 گل
S. Umtiti S. Umtiti
مدافع
لچه 0 گل
T. Cassandro T. Cassandro
مدافع
لچه 0 گل
V. Gendrey V. Gendrey
مدافع
لچه 0 گل
W. Falcone W. Falcone
دروازه بان
لچه 0 گل
Y. Maleh Y. Maleh
هافبک
لچه 0 گل
Þ. Helgason Þ. Helgason
هافبک
لچه 0 گل
M. Hjulmand M. Hjulmand
هافبک
لچه 4 پاس گل
Joan Gonzàlez Joan Gonzàlez
هافبک
لچه 3 پاس گل
F. Di  Francescosco F. Di Francescosco
هافبک
لچه 2 پاس گل
L. Colombo L. Colombo
مهاجم
لچه 2 پاس گل
A. Gallo A. Gallo
مدافع
لچه 1 پاس گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
لچه 1 پاس گل
Gabriel Strefezza Gabriel Strefezza
هافبک
لچه 1 پاس گل
L. Banda L. Banda
مهاجم
لچه 1 پاس گل
V. Gendrey V. Gendrey
مدافع
لچه 1 پاس گل
A. Blin A. Blin
هافبک
لچه 0 پاس گل
A. Ceesay A. Ceesay
مهاجم
لچه 0 پاس گل
A. Tuia A. Tuia
مدافع
لچه 0 پاس گل
D. Samek D. Samek
هافبک
لچه 0 پاس گل
E. Hasić E. Hasić
مدافع
لچه 0 پاس گل
F. Baschirotto F. Baschirotto
مدافع
لچه 0 پاس گل
F. Brancolini F. Brancolini
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
J. Samooja J. Samooja
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
J. Voelkerling Persson J. Voelkerling Persson
مهاجم
لچه 0 پاس گل
K. Askildsen K. Askildsen
هافبک
لچه 0 پاس گل
K. Bistrović K. Bistrović
هافبک
لچه 0 پاس گل
K. Dermaku K. Dermaku
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Berisha M. Berisha
مهاجم
لچه 0 پاس گل
M. Bleve M. Bleve
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
M. Ciucci M. Ciucci
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Lemmens M. Lemmens
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Listkowski M. Listkowski
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Normann M. Normann
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Pongracic M. Pongracic
مدافع
لچه 0 پاس گل
P. Ceccaroni P. Ceccaroni
مدافع
لچه 0 پاس گل
R. Oudin R. Oudin
هافبک
لچه 0 پاس گل
Raúl Asencio Raúl Asencio
مهاجم
لچه 0 پاس گل
S. Romagnoli S. Romagnoli
مدافع
لچه 0 پاس گل
S. Umtiti S. Umtiti
مدافع
لچه 0 پاس گل
T. Cassandro T. Cassandro
مدافع
لچه 0 پاس گل
W. Falcone W. Falcone
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
Y. Maleh Y. Maleh
هافبک
لچه 0 پاس گل
Þ. Helgason Þ. Helgason
هافبک
لچه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.