برست

برست

تاریخ تاسیس: 1950

شهر: Brest

ورزشگاه: Stade Francis-Le Blé

ظرفیت: 15,931 نفر

Stade Francis-Le Blé

برنامه بازی های برست

جمعه، 29 مرداد 1400
2 - 4
یکشنبه، 7 شهریور 1400
3 - 1
یکشنبه، 21 شهریور 1400
1 - 1
یکشنبه، 28 شهریور 1400
1 - 1
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
3 - 1
یکشنبه، 4 مهر 1400
16:30
شنبه، 10 مهر 1400
22:30

لیست بازیکنان

I. Cardona I. Cardona
مهاجم
برست 2 گل
J. Le Douaron J. Le Douaron
مدافع
برست 2 گل
Chardonnet Chardonnet
مدافع
برست 1 گل
F. Honorat F. Honorat
هافبک
برست 1 گل
R. Faivre R. Faivre
هافبک
برست 1 گل
S. Mounie S. Mounie
مهاجم
برست 1 گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
برست 0 گل
D. Bain D. Bain
مدافع
برست 0 گل
H. Belkebla H. Belkebla
هافبک
برست 0 گل
H. Magnetti H. Magnetti
هافبک
برست 0 گل
H. Mananga Mbock H. Mananga Mbock
هافبک
برست 0 گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
برست 0 گل
J. Faussurier J. Faussurier
مدافع
برست 0 گل
J. Uronen J. Uronen
مدافع
برست 0 گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
برست 0 گل
L. Brassier L. Brassier
مدافع
برست 0 گل
Larsonneur Larsonneur
دروازه بان
برست 0 گل
M. Bizot M. Bizot
دروازه بان
برست 0 گل
P. Lasne P. Lasne
هافبک
برست 0 گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
برست 0 گل
R. Said Ahamada R. Said Ahamada
هافبک
برست 0 گل
S. Cibois S. Cibois
دروازه بان
برست 0 گل
Y. Badji Y. Badji
مهاجم
برست 0 گل
del Castillo del Castillo
هافبک
برست 0 گل
R. Faivre R. Faivre
هافبک
برست 3 پاس گل
F. Honorat F. Honorat
هافبک
برست 1 پاس گل
S. Mounie S. Mounie
مهاجم
برست 1 پاس گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
برست 0 پاس گل
Chardonnet Chardonnet
مدافع
برست 0 پاس گل
D. Bain D. Bain
مدافع
برست 0 پاس گل
H. Belkebla H. Belkebla
هافبک
برست 0 پاس گل
H. Magnetti H. Magnetti
هافبک
برست 0 پاس گل
H. Mananga Mbock H. Mananga Mbock
هافبک
برست 0 پاس گل
I. Cardona I. Cardona
مهاجم
برست 0 پاس گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
برست 0 پاس گل
J. Faussurier J. Faussurier
مدافع
برست 0 پاس گل
J. Le Douaron J. Le Douaron
مدافع
برست 0 پاس گل
J. Uronen J. Uronen
مدافع
برست 0 پاس گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
برست 0 پاس گل
L. Brassier L. Brassier
مدافع
برست 0 پاس گل
Larsonneur Larsonneur
دروازه بان
برست 0 پاس گل
M. Bizot M. Bizot
دروازه بان
برست 0 پاس گل
P. Lasne P. Lasne
هافبک
برست 0 پاس گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
برست 0 پاس گل
R. Said Ahamada R. Said Ahamada
هافبک
برست 0 پاس گل
S. Cibois S. Cibois
دروازه بان
برست 0 پاس گل
Y. Badji Y. Badji
مهاجم
برست 0 پاس گل
del Castillo del Castillo
هافبک
برست 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.