برست

برست

تاریخ تاسیس: 1950

شهر: Brest

ورزشگاه: Stade Francis-Le Blé

ظرفیت: 15,931 نفر

Stade Francis-Le Blé

برنامه بازی های برست

یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
0 - 0
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402
2 - 0
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
2 - 1
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
1 - 0
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402
2 - 1
شنبه، 6 خرداد 1402
1 - 2
شنبه، 13 خرداد 1402
1 - 2

لیست بازیکنان

J. Le Douaron J. Le Douaron
مهاجم
برست 10 گل
F. Honorat F. Honorat
هافبک
برست 6 گل
R. Del Castillo R. Del Castillo
هافبک
برست 6 گل
S. Mounie S. Mounie
مهاجم
برست 6 گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
برست 5 گل
H. Belkebla H. Belkebla
هافبک
برست 2 گل
M. Camara M. Camara
هافبک
برست 2 گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
برست 2 گل
A. Dari A. Dari
مدافع
برست 1 گل
H. Magnetti H. Magnetti
هافبک
برست 1 گل
N. Fadiga N. Fadiga
مدافع
برست 1 گل
A. Camblan A. Camblan
مهاجم
برست 0 گل
A. Elis A. Elis
مهاجم
برست 0 گل
B. Locko B. Locko
مدافع
برست 0 گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
برست 0 گل
Chardonnet Chardonnet
مدافع
برست 0 گل
F. Lemaréchal F. Lemaréchal
هافبک
برست 0 گل
G. Coudert G. Coudert
دروازه بان
برست 0 گل
J. Blázquez J. Blázquez
دروازه بان
برست 0 گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
برست 0 گل
K. Dembélé K. Dembélé
هافبک
برست 0 گل
K. Lala K. Lala
مدافع
برست 0 گل
L. Brassier L. Brassier
مدافع
برست 0 گل
M. Bizot M. Bizot
دروازه بان
برست 0 گل
T. Arconte T. Arconte
هافبک
برست 0 گل
Y. Badji Y. Badji
مهاجم
برست 0 گل
R. Del Castillo R. Del Castillo
هافبک
برست 6 پاس گل
F. Honorat F. Honorat
هافبک
برست 5 پاس گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
برست 5 پاس گل
J. Le Douaron J. Le Douaron
مهاجم
برست 3 پاس گل
H. Magnetti H. Magnetti
هافبک
برست 2 پاس گل
K. Lala K. Lala
مدافع
برست 2 پاس گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
برست 1 پاس گل
A. Camblan A. Camblan
مهاجم
برست 0 پاس گل
A. Dari A. Dari
مدافع
برست 0 پاس گل
A. Elis A. Elis
مهاجم
برست 0 پاس گل
B. Locko B. Locko
مدافع
برست 0 پاس گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
برست 0 پاس گل
Chardonnet Chardonnet
مدافع
برست 0 پاس گل
F. Lemaréchal F. Lemaréchal
هافبک
برست 0 پاس گل
G. Coudert G. Coudert
دروازه بان
برست 0 پاس گل
H. Belkebla H. Belkebla
هافبک
برست 0 پاس گل
J. Blázquez J. Blázquez
دروازه بان
برست 0 پاس گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
برست 0 پاس گل
K. Dembélé K. Dembélé
هافبک
برست 0 پاس گل
L. Brassier L. Brassier
مدافع
برست 0 پاس گل
M. Bizot M. Bizot
دروازه بان
برست 0 پاس گل
M. Camara M. Camara
هافبک
برست 0 پاس گل
N. Fadiga N. Fadiga
مدافع
برست 0 پاس گل
S. Mounie S. Mounie
مهاجم
برست 0 پاس گل
T. Arconte T. Arconte
هافبک
برست 0 پاس گل
Y. Badji Y. Badji
مهاجم
برست 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.