گل گهر

گل گهر

تاریخ تاسیس: 1376

شهر: سیرجان

ورزشگاه: امام علی سیرجان

ظرفیت: 2,000 نفر

امام علی سیرجان

برنامه بازی های گل گهر

پنجشنبه، 2 شهریور 1402
0 - 1
سه شنبه، 7 شهریور 1402
1 - 1
چهارشنبه، 29 شهریور 1402
لغو شد
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
یکشنبه، 16 مهر 1402
19:15
شنبه، 6 آبان 1402
17:30
پنجشنبه، 18 آبان 1402
18:00

لیست بازیکنان

زنده روح زنده روح
هافبک
گل گهر 1 گل
سحرخیزان سحرخیزان
مهاجم
گل گهر 1 گل
عاشوری عاشوری
هافبک
گل گهر 1 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
گل گهر 1 گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
گل گهر 1 گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
گل گهر 0 گل
آرتا آرتا
مدافع
گل گهر 0 گل
اخباری اخباری
دروازه بان
گل گهر 0 گل
امیرعلی‌پور امیرعلی‌پور
دروازه بان
گل گهر 0 گل
باگناما باگناما
مهاجم
گل گهر 0 گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر 0 گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
گل گهر 0 گل
ته ورده ته ورده
مهاجم
گل گهر 0 گل
تیکدری تیکدری
مدافع
گل گهر 0 گل
جعفری جعفری
هافبک
گل گهر 0 گل
روبرتو تورس روبرتو تورس
هافبک
گل گهر 0 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
گل گهر 0 گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر 0 گل
شرفی شرفی
هافبک
گل گهر 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
گل گهر 0 گل
شهریاری شهریاری
هافبک
گل گهر 0 گل
شهیم شهیم
مهاجم
گل گهر 0 گل
شیخ شیخ
هافبک
گل گهر 0 گل
فروزان فروزان
دروازه بان
گل گهر 0 گل
فلاح فلاح
مدافع
گل گهر 0 گل
لطیفی لطیفی
هافبک
گل گهر 0 گل
نامور نامور
هافبک
گل گهر 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
گل گهر 0 گل
کوشکی کوشکی
هافبک
گل گهر 0 گل
گلزاری گلزاری
هافبک
گل گهر 0 گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
گل گهر 1 پاس گل
سحرخیزان سحرخیزان
مهاجم
گل گهر 1 پاس گل
گلزاری گلزاری
هافبک
گل گهر 1 پاس گل
آرتا آرتا
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
اخباری اخباری
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
امیرعلی‌پور امیرعلی‌پور
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
باگناما باگناما
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
ته ورده ته ورده
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
تیکدری تیکدری
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
روبرتو تورس روبرتو تورس
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
زنده روح زنده روح
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
شرفی شرفی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
شهریاری شهریاری
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
شهیم شهیم
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
شیخ شیخ
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
عاشوری عاشوری
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
فروزان فروزان
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
فلاح فلاح
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
لطیفی لطیفی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
کوشکی کوشکی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
چهاره بازیکن