گل گهر

گل گهر

تاریخ تاسیس: 1376

شهر: سیرجان

ورزشگاه: امام علی سیرجان

ظرفیت: 2,000 نفر

امام علی سیرجان

برنامه بازی های گل گهر

جمعه، 18 فروردین 1402
1 - 0
شنبه، 26 فروردین 1402
2 - 2
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
1 - 1
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
2 - 1
شنبه، 16 اردیبهشت 1402
0 - 1
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
4 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
0 - 1

لیست بازیکنان

شکاری شکاری
هافبک
گل گهر 7 گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
گل گهر 5 گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
گل گهر 4 گل
عاشوری عاشوری
هافبک
گل گهر 4 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
گل گهر 3 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
گل گهر 3 گل
استنلی استنلی
مهاجم
گل گهر 2 گل
حسینی حسینی
هافبک
گل گهر 2 گل
باگناما باگناما
مهاجم
گل گهر 1 گل
تیکدری تیکدری
مدافع
گل گهر 1 گل
جعفری جعفری
مدافع
گل گهر 1 گل
شاکری شاکری
مهاجم
گل گهر 1 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
گل گهر 1 گل
مصلح مصلح
مدافع
گل گهر 1 گل
آرتا آرتا
مدافع
گل گهر 0 گل
باقری باقری
هافبک
گل گهر 0 گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر 0 گل
جرجرانی جرجرانی
مدافع
گل گهر 0 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
گل گهر 0 گل
زرندی زرندی
مدافع
گل گهر 0 گل
زمانی زمانی
مدافع
گل گهر 0 گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر 0 گل
شاه‌مرادی شاه‌مرادی
مدافع
گل گهر 0 گل
شیخ شیخ
مدافع
گل گهر 0 گل
صفوی صفوی
هافبک
گل گهر 0 گل
عباسی عباسی
دروازه بان
گل گهر 0 گل
فخرآبادی‌پور فخرآبادی‌پور
دروازه بان
گل گهر 0 گل
فروزان فروزان
دروازه بان
گل گهر 0 گل
قلی‌زاده قلی‌زاده
مدافع
گل گهر 0 گل
مقبلی مقبلی
مهاجم
گل گهر 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
گل گهر 0 گل
مهران گلزاری مهران گلزاری
هافبک
گل گهر 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
گل گهر 0 گل
وسلی گومز وسلی گومز
هافبک
گل گهر 0 گل
پورحاتمی پورحاتمی
دروازه بان
گل گهر 0 گل
پورعلی پورعلی
هافبک
گل گهر 0 گل
عاشوری عاشوری
هافبک
گل گهر 6 پاس گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
گل گهر 5 پاس گل
شکاری شکاری
هافبک
گل گهر 5 پاس گل
استنلی استنلی
مهاجم
گل گهر 2 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
گل گهر 2 پاس گل
پورعلی پورعلی
هافبک
گل گهر 2 پاس گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
گل گهر 1 پاس گل
باگناما باگناما
مهاجم
گل گهر 1 پاس گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر 1 پاس گل
جعفری جعفری
مدافع
گل گهر 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
گل گهر 1 پاس گل
وسلی گومز وسلی گومز
هافبک
گل گهر 1 پاس گل
آرتا آرتا
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
تیکدری تیکدری
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
جرجرانی جرجرانی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
حسینی حسینی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
زرندی زرندی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
زمانی زمانی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
شاه‌مرادی شاه‌مرادی
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
شیخ شیخ
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
صفوی صفوی
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
عباسی عباسی
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
فخرآبادی‌پور فخرآبادی‌پور
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
فروزان فروزان
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
قلی‌زاده قلی‌زاده
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
مصلح مصلح
مدافع
گل گهر 0 پاس گل
مقبلی مقبلی
مهاجم
گل گهر 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
مهران گلزاری مهران گلزاری
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
گل گهر 0 پاس گل
پورحاتمی پورحاتمی
دروازه بان
گل گهر 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.