شاهین بوشهر

شاهین بوشهر

تاریخ تاسیس: 1321

شهر: بوشهر

ورزشگاه: شهید بهشتی

ظرفیت: 20,000 نفر

شهید بهشتی

لیست بازیکنان

مالکی مالکی
هافبک
شاهین بوشهر 6 گل
نجفی نجفی
مدافع
شاهین بوشهر 3 گل
شریفات شریفات
هافبک
شاهین بوشهر 2 گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
شاهین بوشهر 1 گل
حیدری حیدری
مهاجم
شاهین بوشهر 1 گل
سالاری سالاری
مهاجم
شاهین بوشهر 1 گل
صارمی صارمی
هافبک
شاهین بوشهر 1 گل
مشایخ مشایخ
هافبک
شاهین بوشهر 1 گل
مشکل‌­پور مشکل‌­پور
مدافع
شاهین بوشهر 1 گل
موسی زاده موسی زاده
هافبک
شاهین بوشهر 1 گل
 درویش­‌وند  درویش­‌وند
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 گل
 دورقی  دورقی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
احمدی احمدی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
ایوبی ایوبی
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
بحرانی بحرانی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 گل
دهقان دهقان
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
رئیسی رئیسی
مهاجم
شاهین بوشهر 0 گل
راجی راجی
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
عبدی عبدی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
غلامعلی تبار غلامعلی تبار
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
فیاض‌بخش فیاض‌بخش
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
لطفی لطفی
مهاجم
شاهین بوشهر 0 گل
محمودی محمودی
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
شاهین بوشهر 0 گل
نظری نظری
مهاجم
شاهین بوشهر 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
هوپناه هوپناه
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 گل
ویلیتایا ویلیتایا
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 گل
گادرانی گادرانی
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شاهین بوشهر 0 گل
مالکی مالکی
هافبک
شاهین بوشهر 2 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
شاهین بوشهر 1 پاس گل
بحرانی بحرانی
هافبک
شاهین بوشهر 1 پاس گل
شریفات شریفات
هافبک
شاهین بوشهر 1 پاس گل
موسی زاده موسی زاده
هافبک
شاهین بوشهر 1 پاس گل
نجفی نجفی
مدافع
شاهین بوشهر 1 پاس گل
 درویش­‌وند  درویش­‌وند
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 پاس گل
 دورقی  دورقی
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
ایوبی ایوبی
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
حیدری حیدری
مهاجم
شاهین بوشهر 0 پاس گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 پاس گل
دهقان دهقان
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
رئیسی رئیسی
مهاجم
شاهین بوشهر 0 پاس گل
راجی راجی
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 پاس گل
سالاری سالاری
مهاجم
شاهین بوشهر 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
صارمی صارمی
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
غلامعلی تبار غلامعلی تبار
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
فیاض‌بخش فیاض‌بخش
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
لطفی لطفی
مهاجم
شاهین بوشهر 0 پاس گل
محمودی محمودی
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
مشایخ مشایخ
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
مشکل‌­پور مشکل‌­پور
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
شاهین بوشهر 0 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
شاهین بوشهر 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
هوپناه هوپناه
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 پاس گل
ویلیتایا ویلیتایا
دروازه بان
شاهین بوشهر 0 پاس گل
گادرانی گادرانی
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شاهین بوشهر 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.