دیناموزاگرب

دیناموزاگرب

تاریخ تاسیس: 1911

شهر: Zagreb

ورزشگاه: Stadion Maksimir

ظرفیت: 37,168 نفر

Stadion Maksimir