بشیکتاش

بشیکتاش

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: İstanbul

ورزشگاه: Vodafone Park

ظرفیت: 43,500 نفر

Vodafone Park
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.