رنجرز

رنجرز

تاریخ تاسیس: 1873

شهر: Glasgow

ورزشگاه: Ibrox Stadium

ظرفیت: 51,082 نفر

Ibrox Stadium

برنامه بازی های رنجرز

پنجشنبه، 6 آذر 1399
2 - 2
پنجشنبه، 13 آذر 1399
3 - 2
پنجشنبه، 20 آذر 1399
0 - 2
پنجشنبه، 30 بهمن 1399
3 - 4
پنجشنبه، 7 اسفند 1399
5 - 2
پنجشنبه، 21 اسفند 1399
1 - 1
پنجشنبه، 28 اسفند 1399
0 - 2
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.