آستانه

آستانه

تاریخ تاسیس: 2009

شهر: Astana

ورزشگاه: Astana Arena

ظرفیت: 30,254 نفر

Astana Arena

برنامه بازی های آستانه

پنجشنبه، 28 شهریور 1398
1 - 0
پنجشنبه، 11 مهر 1398
1 - 2
پنجشنبه، 2 آبان 1398
6 - 0
پنجشنبه، 16 آبان 1398
0 - 5
پنجشنبه، 7 آذر 1398
2 - 1
پنجشنبه، 21 آذر 1398
4 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.