آلکمار

آلکمار

تاریخ تاسیس: 1967

شهر: Alkmaar

ورزشگاه: AFAS Stadion

ظرفیت: 17,082 نفر

AFAS Stadion

برنامه بازی های آلکمار

پنجشنبه، 8 اسفند 1398
2 - 0
پنجشنبه، 1 آبان 1399
0 - 1
پنجشنبه، 8 آبان 1399
4 - 1
پنجشنبه، 15 آبان 1399
1 - 0
پنجشنبه، 6 آذر 1399
0 - 0
پنجشنبه، 13 آذر 1399
1 - 1
پنجشنبه، 20 آذر 1399
2 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.