شمس آذر

شمس آذر

تاریخ تاسیس:

شهر: تهران

ورزشگاه:

ظرفیت: نفر

برنامه بازی های شمس آذر

جمعه، 31 فروردین 1403
3 - 2
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1403
2 - 1
یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403
0 - 0
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
1 - 0
جمعه، 4 خرداد 1403
19:45
سه شنبه، 8 خرداد 1403
20:00
شنبه، 12 خرداد 1403
20:00

لیست بازیکنان

آزادمنش آزادمنش
مدافع
شمس آذر 0 گل
ارشیا سرآبادانی ارشیا سرآبادانی
مهاجم
شمس آذر 0 گل
البوصبیح البوصبیح
هافبک
شمس آذر 0 گل
بازگیر بازگیر
مهاجم
شمس آذر 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
شمس آذر 0 گل
جعفر پور جعفر پور
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
شمس آذر 0 گل
حسین‌پور حسین‌پور
مهاجم
شمس آذر 0 گل
دغاغله دغاغله
مدافع
شمس آذر 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
شمس آذر 0 گل
رضایی رضایی
مدافع
شمس آذر 0 گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
شمس آذر 0 گل
سجاد جعفری سجاد جعفری
هافبک
شمس آذر 0 گل
سعیدی فر سعیدی فر
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
شمس آذر 0 گل
طرحانی طرحانی
مدافع
شمس آذر 0 گل
علی محمدی علی محمدی
هافبک
شمس آذر 0 گل
علیپور علیپور
هافبک
شمس آذر 0 گل
غیاثوند غیاثوند
هافبک
شمس آذر 0 گل
فخریان فخریان
هافبک
شمس آذر 0 گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
شمس آذر 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
شمس آذر 0 گل
قربانی قربانی
هافبک
شمس آذر 0 گل
مرادی مرادی
مهاجم
شمس آذر 0 گل
معروفی معروفی
هافبک
شمس آذر 0 گل
ملکی ملکی
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
مدافع
شمس آذر 0 گل
نسایی نسایی
هافبک
شمس آذر 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شمس آذر 0 گل
پاپی پاپی
هافبک
شمس آذر 0 گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
شمس آذر 0 گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
پوریا سرآبادانی پوریا سرآبادانی
هافبک
شمس آذر 0 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شمس آذر 0 گل
آزادمنش آزادمنش
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
ارشیا سرآبادانی ارشیا سرآبادانی
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
البوصبیح البوصبیح
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
بازگیر بازگیر
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
جعفر پور جعفر پور
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
حسین‌پور حسین‌پور
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
دغاغله دغاغله
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
رضایی رضایی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
سجاد جعفری سجاد جعفری
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
سعیدی فر سعیدی فر
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
طرحانی طرحانی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
علی محمدی علی محمدی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
علیپور علیپور
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
غیاثوند غیاثوند
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
فخریان فخریان
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
قربانی قربانی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
مرادی مرادی
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
معروفی معروفی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
ملکی ملکی
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
نسایی نسایی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
پاپی پاپی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
پوریا سرآبادانی پوریا سرآبادانی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
چهاره بازیکن