مس کرمان

مس کرمان

تاریخ تاسیس: 1376

شهر: کرمان

ورزشگاه: باهنر کرمان

ظرفیت: 15,430 نفر

باهنر کرمان

برنامه بازی های مس کرمان

پنجشنبه، 10 فروردین 1402
1 - 1
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
2 - 1
جمعه، 25 فروردین 1402
1 - 3
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1402
1 - 0
جمعه، 15 اردیبهشت 1402
1 - 3
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
0 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
1 - 2

لیست بازیکنان

رستمی رستمی
مهاجم
مس کرمان 8 گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
مس کرمان 3 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
مس کرمان 2 گل
نصیری نصیری
هافبک
مس کرمان 2 گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
مس کرمان 1 گل
تونگییک تونگییک
مدافع
مس کرمان 1 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
مس کرمان 1 گل
عسگری عسگری
مدافع
مس کرمان 1 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
مس کرمان 1 گل
محمدی محمدی
هافبک
مس کرمان 1 گل
مرادی فر مرادی فر
مدافع
مس کرمان 1 گل
آقایی آقایی
هافبک
مس کرمان 0 گل
اسلامی اسلامی
دروازه بان
مس کرمان 0 گل
بنی‌اسد بنی‌اسد
مهاجم
مس کرمان 0 گل
بهزادی بهزادی
هافبک
مس کرمان 0 گل
بورا بورا
هافبک
مس کرمان 0 گل
تهامی تهامی
مدافع
مس کرمان 0 گل
تورانیان تورانیان
مدافع
مس کرمان 0 گل
جعفری جعفری
مدافع
مس کرمان 0 گل
خدایی خدایی
مدافع
مس کرمان 0 گل
خلیلی خلیلی
مدافع
مس کرمان 0 گل
رشیدی رشیدی
هافبک
مس کرمان 0 گل
زحمتکش زحمتکش
هافبک
مس کرمان 0 گل
زراعت کار زراعت کار
مهاجم
مس کرمان 0 گل
زنگی‌آبادی زنگی‌آبادی
دروازه بان
مس کرمان 0 گل
زینلی زینلی
هافبک
مس کرمان 0 گل
ستاری ستاری
مدافع
مس کرمان 0 گل
شهدادنژاد شهدادنژاد
دروازه بان
مس کرمان 0 گل
شهریاری شهریاری
دروازه بان
مس کرمان 0 گل
صارمی صارمی
هافبک
مس کرمان 0 گل
صبوری صبوری
هافبک
مس کرمان 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
مس کرمان 0 گل
قادری‌نژاد قادری‌نژاد
مهاجم
مس کرمان 0 گل
ناظمی ناظمی
مدافع
مس کرمان 0 گل
رستمی رستمی
مهاجم
مس کرمان 3 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
مس کرمان 3 پاس گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
مس کرمان 2 پاس گل
صبوری صبوری
هافبک
مس کرمان 1 پاس گل
عباسیان عباسیان
هافبک
مس کرمان 1 پاس گل
مرادی فر مرادی فر
مدافع
مس کرمان 1 پاس گل
نصیری نصیری
هافبک
مس کرمان 1 پاس گل
آقایی آقایی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
اسلامی اسلامی
دروازه بان
مس کرمان 0 پاس گل
بنی‌اسد بنی‌اسد
مهاجم
مس کرمان 0 پاس گل
بهزادی بهزادی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
بورا بورا
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
تهامی تهامی
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
تورانیان تورانیان
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
تونگییک تونگییک
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
جعفری جعفری
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
خدایی خدایی
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
خلیلی خلیلی
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
رشیدی رشیدی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
زحمتکش زحمتکش
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
زراعت کار زراعت کار
مهاجم
مس کرمان 0 پاس گل
زنگی‌آبادی زنگی‌آبادی
دروازه بان
مس کرمان 0 پاس گل
زینلی زینلی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
شهدادنژاد شهدادنژاد
دروازه بان
مس کرمان 0 پاس گل
شهریاری شهریاری
دروازه بان
مس کرمان 0 پاس گل
صارمی صارمی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
قادری‌نژاد قادری‌نژاد
مهاجم
مس کرمان 0 پاس گل
محمدی محمدی
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
ناظمی ناظمی
مدافع
مس کرمان 0 پاس گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
مس کرمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.