مس رفسنجان

مس رفسنجان

تاریخ تاسیس: 1354

شهر: رفسنجان

ورزشگاه: شهدای صنعت مس

ظرفیت: 10,000 نفر

شهدای صنعت مس

لیست بازیکنان

فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
مس رفسنجان 3 گل
قاضی قاضی
مهاجم
مس رفسنجان 2 گل
آشوری آشوری
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
آوخ آوخ
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 1 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
ارجمندیان ارجمندیان
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
خالدی خالدی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
رضایی رضایی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
طرحانی طرحانی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
علیرضا نقی‌­زاده علیرضا نقی‌­زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
ناصر سالاری ناصر سالاری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
ارجمندیان ارجمندیان
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
رضایی رضایی
مهاجم
مس رفسنجان 1 پاس گل
طرحانی طرحانی
مدافع
مس رفسنجان 1 پاس گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
آوخ آوخ
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
خالدی خالدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
علیرضا نقی‌­زاده علیرضا نقی‌­زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
ناصر سالاری ناصر سالاری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.