مس رفسنجان

مس رفسنجان

تاریخ تاسیس: 1354

شهر: رفسنجان

ورزشگاه: شهدای صنعت مس

ظرفیت: 10,000 نفر

شهدای صنعت مس

برنامه بازی های مس رفسنجان

یکشنبه، 22 فروردین 1400
1 - 0
پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
1 - 0
شنبه، 18 اردیبهشت 1400
0 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
5 - 1
جمعه، 4 تیر 1400
19:15
پنجشنبه، 10 تیر 1400
20:30
سه شنبه، 15 تیر 1400
19:00

لیست بازیکنان

فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
مس رفسنجان 5 گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 2 گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
مس رفسنجان 2 گل
قاضی قاضی
مهاجم
مس رفسنجان 2 گل
آشوری آشوری
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
آوخ آوخ
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
مس رفسنجان 1 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
مس رفسنجان 1 گل
علیرضا نقی‌­زاده علیرضا نقی‌­زاده
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 1 گل
 انصاری  انصاری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
امینی امینی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
رضایی رضایی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
طرحانی طرحانی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
ناصر سالاری ناصر سالاری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 2 پاس گل
طرحانی طرحانی
مدافع
مس رفسنجان 2 پاس گل
آوخ آوخ
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
مس رفسنجان 1 پاس گل
رضایی رضایی
مهاجم
مس رفسنجان 1 پاس گل
علیرضا نقی‌­زاده علیرضا نقی‌­زاده
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
 انصاری  انصاری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
امینی امینی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
ناصر سالاری ناصر سالاری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.