مس رفسنجان

مس رفسنجان

تاریخ تاسیس: 1354

شهر: رفسنجان

ورزشگاه: شهدای صنعت مس

ظرفیت: 10,000 نفر

شهدای صنعت مس

برنامه بازی های مس رفسنجان

دوشنبه، 1 اسفند 1401
0 - 0
سه شنبه، 9 اسفند 1401
0 - 1
یکشنبه، 14 اسفند 1401
4 - 0
شنبه، 20 اسفند 1401
0 - 1
جمعه، 11 فروردین 1402
0 - 1
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
19:00
شنبه، 26 فروردین 1402
21:30

لیست بازیکنان

رضایی رضایی
هافبک
مس رفسنجان 3 گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 3 گل
باهیا باهیا
مدافع
مس رفسنجان 2 گل
ترکمان ترکمان
مدافع
مس رفسنجان 2 گل
پریرا پریرا
مهاجم
مس رفسنجان 2 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
توکلی توکلی
مدافع
مس رفسنجان 1 گل
تیموری تیموری
مدافع
مس رفسنجان 1 گل
حسینی حسینی
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
محبی محبی
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
منشا منشا
مهاجم
مس رفسنجان 1 گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 1 گل
امیر سام نصیری امیر سام نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
درویشی درویشی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
سلیمی سلیمی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
صادقی صادقی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
فرشید باقری فرشید باقری
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
مجید نصیری مجید نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 3 پاس گل
پریرا پریرا
مهاجم
مس رفسنجان 3 پاس گل
ترکمان ترکمان
مدافع
مس رفسنجان 2 پاس گل
حسینی حسینی
هافبک
مس رفسنجان 2 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
مس رفسنجان 1 پاس گل
رضایی رضایی
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
مس رفسنجان 1 پاس گل
فرشید باقری فرشید باقری
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
محبی محبی
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
امیر سام نصیری امیر سام نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
باهیا باهیا
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
توکلی توکلی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
تیموری تیموری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
حیدر نیا حیدر نیا
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
سالاری سالاری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
سلیمی سلیمی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
فرجی فرجی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
مجید نصیری مجید نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
منشا منشا
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.