آلومینیوم

آلومینیوم

تاریخ تاسیس: 1393

شهر: اراک

ورزشگاه: امام خمینی

ظرفیت: 15,000 نفر

امام خمینی

برنامه بازی های آلومینیوم

یکشنبه، 27 اسفند 1402
1 - 0
چهارشنبه، 15 فروردین 1403
1 - 1
دوشنبه، 20 فروردین 1403
1 - 1
جمعه، 24 فروردین 1403
0 - 1
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403
16:30
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
18:15
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
17:00

لیست بازیکنان

لیموچی لیموچی
مهاجم
آلومینیوم 5 گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم 3 گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
آلومینیوم 3 گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
آلومینیوم 2 گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم 2 گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم 1 گل
قهاری قهاری
مدافع
آلومینیوم 1 گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
آلومینیوم 1 گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم 0 گل
بدرقه بدرقه
مدافع
آلومینیوم 0 گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خدایی خدایی
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خردمند خردمند
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خلیفه خلیفه
دروازه بان
آلومینیوم 0 گل
سلیمانی سلیمانی
هافبک
آلومینیوم 0 گل
قنبری قنبری
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
لطفی لطفی
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم 0 گل
نوروزی نوروزی
مدافع
آلومینیوم 0 گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم 0 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
آلومینیوم 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
آلومینیوم 0 گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم 3 پاس گل
لطفی لطفی
مهاجم
آلومینیوم 3 پاس گل
لیموچی لیموچی
مهاجم
آلومینیوم 3 پاس گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم 2 پاس گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
آلومینیوم 1 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم 1 پاس گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
آلومینیوم 1 پاس گل
بدرقه بدرقه
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
آلومینیوم 0 پاس گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خدایی خدایی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خردمند خردمند
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خلیفه خلیفه
دروازه بان
آلومینیوم 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
قنبری قنبری
مهاجم
آلومینیوم 0 پاس گل
قهاری قهاری
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
نوروزی نوروزی
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
آلومینیوم 0 پاس گل
چهاره بازیکن