آلومینیوم اراک

آلومینیوم اراک

تاریخ تاسیس: 1393

شهر: اراک

ورزشگاه: امام خمینی

ظرفیت: 15,000 نفر

امام خمینی

لیست بازیکنان

پاکدل پاکدل
مهاجم
آلومینیوم اراک 9 گل
حسینی حسینی
هافبک
آلومینیوم اراک 5 گل
باقرپسند باقرپسند
هافبک
آلومینیوم اراک 3 گل
آقاخان آقاخان
هافبک
آلومینیوم اراک 1 گل
توکلی توکلی
مدافع
آلومینیوم اراک 1 گل
سینگ سینگ
هافبک
آلومینیوم اراک 1 گل
مجیدی مجیدی
مدافع
آلومینیوم اراک 1 گل
هوشمند هوشمند
مدافع
آلومینیوم اراک 1 گل
 ربیع‌­خواه  ربیع‌­خواه
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
آریا کیا آریا کیا
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
آقایی آقایی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
انصاری انصاری
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 گل
ایران­پوریان ایران­پوریان
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
حسن پور حسن پور
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
درودی درودی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 گل
زارعی زارعی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
سجادی سجادی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
شاه محمدی شاه محمدی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
مروانی مروانی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
ناصری ناصری
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
آریا کیا آریا کیا
هافبک
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
حسینی حسینی
هافبک
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
باقرپسند باقرپسند
هافبک
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
هوشمند هوشمند
مدافع
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
 ربیع‌­خواه  ربیع‌­خواه
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
آقاخان آقاخان
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
آقایی آقایی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
انصاری انصاری
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
ایران­پوریان ایران­پوریان
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
توکلی توکلی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
حسن پور حسن پور
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
درودی درودی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
زارعی زارعی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
سجادی سجادی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
شاه محمدی شاه محمدی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
عباسیان عباسیان
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
مروانی مروانی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
ناصری ناصری
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.