آلومینیوم اراک

آلومینیوم اراک

تاریخ تاسیس: 1393

شهر: اراک

ورزشگاه: امام خمینی

ظرفیت: 15,000 نفر

امام خمینی

برنامه بازی های آلومینیوم اراک

سه شنبه، 2 اسفند 1401
0 - 0
سه شنبه، 9 اسفند 1401
1 - 1
دوشنبه، 15 اسفند 1401
1 - 1
یکشنبه، 21 اسفند 1401
0 - 0
پنجشنبه، 10 فروردین 1402
1 - 1
جمعه، 18 فروردین 1402
19:30
جمعه، 25 فروردین 1402
20:00

لیست بازیکنان

آزادی آزادی
مهاجم
آلومینیوم اراک 6 گل
زاپاتا زاپاتا
هافبک
آلومینیوم اراک 3 گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
آلومینیوم اراک 3 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
آلومینیوم اراک 2 گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم اراک 1 گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
آلومینیوم اراک 1 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
آلومینیوم اراک 1 گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم اراک 1 گل
احمدی احمدی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 گل
امیرحسین نعمتی امیرحسین نعمتی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
حسن پور حسن پور
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
زارعی زارعی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
شکیب خو شکیب خو
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
فلاحیان فلاحیان
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
محمودی محمودی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 گل
مددی مددی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
هوشمند هوشمند
مدافع
آلومینیوم اراک 0 گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
کیا کیا
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 گل
یحیی بیگی یحیی بیگی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 گل
زاپاتا زاپاتا
هافبک
آلومینیوم اراک 3 پاس گل
آزادی آزادی
مهاجم
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم اراک 2 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
آلومینیوم اراک 1 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
امیرحسین نعمتی امیرحسین نعمتی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
حسن پور حسن پور
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
زارعی زارعی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
شکیب خو شکیب خو
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
فلاحیان فلاحیان
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
محمودی محمودی
مهاجم
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
مددی مددی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
هوشمند هوشمند
مدافع
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
کیا کیا
دروازه بان
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
یحیی بیگی یحیی بیگی
هافبک
آلومینیوم اراک 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.