آلومینیوم

آلومینیوم

تاریخ تاسیس: 1393

شهر: اراک

ورزشگاه: امام خمینی

ظرفیت: 15,000 نفر

امام خمینی

برنامه بازی های آلومینیوم

جمعه، 5 آبان 1402
1 - 0
پنجشنبه، 11 آبان 1402
1 - 1
جمعه، 19 آبان 1402
1 - 0
جمعه، 3 آذر 1402
1 - 1
جمعه، 17 آذر 1402
15:00
سه شنبه، 28 آذر 1402
15:00
یکشنبه، 3 دی 1402
15:30

لیست بازیکنان

لیموچی لیموچی
مهاجم
آلومینیوم 2 گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم 2 گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
آلومینیوم 1 گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
آلومینیوم 1 گل
قهاری قهاری
مدافع
آلومینیوم 1 گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
آلومینیوم 1 گل
آقایی آقایی
هافبک
آلومینیوم 0 گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم 0 گل
بدرقه بدرقه
مدافع
آلومینیوم 0 گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خدایی خدایی
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خردمند خردمند
هافبک
آلومینیوم 0 گل
خلیفه خلیفه
دروازه بان
آلومینیوم 0 گل
سلیمانی سلیمانی
هافبک
آلومینیوم 0 گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم 0 گل
قنبری قنبری
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
لطفی لطفی
مهاجم
آلومینیوم 0 گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
آلومینیوم 0 گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم 0 گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم 0 گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم 0 گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
آلومینیوم 0 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
آلومینیوم 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
آلومینیوم 0 گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
آلومینیوم 2 پاس گل
اکبرپور اکبرپور
مدافع
آلومینیوم 1 پاس گل
تبریزی تبریزی
مهاجم
آلومینیوم 1 پاس گل
جهان کهن جهان کهن
هافبک
آلومینیوم 1 پاس گل
لطفی لطفی
مهاجم
آلومینیوم 1 پاس گل
لیموچی لیموچی
مهاجم
آلومینیوم 1 پاس گل
آقایی آقایی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
بدرقه بدرقه
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
بزرگ بزرگ
مهاجم
آلومینیوم 0 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
آلومینیوم 0 پاس گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خدایی خدایی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خردمند خردمند
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
خلیفه خلیفه
دروازه بان
آلومینیوم 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
شریفات شریفات
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
قنبری قنبری
مهاجم
آلومینیوم 0 پاس گل
قهاری قهاری
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
نقی‌­زاده نقی‌­زاده
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
وطن‌ دوست وطن‌ دوست
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
کاظمیان کاظمیان
هافبک
آلومینیوم 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
آلومینیوم 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
آلومینیوم 0 پاس گل
چهاره بازیکن