هوادار

هوادار

تاریخ تاسیس: 1397

شهر: پاکدشت

ورزشگاه: شهدای اسلام شهر

ظرفیت: 15,000 نفر

شهدای اسلام شهر

برنامه بازی های هوادار

دوشنبه، 1 اسفند 1401
0 - 0
سه شنبه، 9 اسفند 1401
0 - 1
یکشنبه، 14 اسفند 1401
3 - 1
یکشنبه، 21 اسفند 1401
1 - 1
پنجشنبه، 10 فروردین 1402
1 - 2
جمعه، 18 فروردین 1402
19:30
شنبه، 26 فروردین 1402
19:30

لیست بازیکنان

پورقاز پورقاز
مدافع
هوادار 4 گل
محمدجواد محمدی محمدجواد محمدی
مهاجم
هوادار 3 گل
صادقی صادقی
هافبک
هوادار 2 گل
محبی محبی
مدافع
هوادار 2 گل
 شجاعیان  شجاعیان
هافبک
هوادار 1 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
هوادار 1 گل
سفید چقایی سفید چقایی
مدافع
هوادار 1 گل
میری میری
هافبک
هوادار 1 گل
پورمحمد پورمحمد
مدافع
هوادار 1 گل
گرامی گرامی
مدافع
هوادار 1 گل
آقاخان آقاخان
هافبک
هوادار 0 گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
هوادار 0 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
هوادار 0 گل
بابک مرادی بابک مرادی
هافبک
هوادار 0 گل
حسینی حسینی
هافبک
هوادار 0 گل
خالد آبادی خالد آبادی
دروازه بان
هوادار 0 گل
خدا بخشی خدا بخشی
هافبک
هوادار 0 گل
خدامرادی خدامرادی
هافبک
هوادار 0 گل
روزی‌طلب روزی‌طلب
هافبک
هوادار 0 گل
زاووشی زاووشی
هافبک
هوادار 0 گل
سحرخیزان سحرخیزان
مهاجم
هوادار 0 گل
سینگ سینگ
هافبک
هوادار 0 گل
طرحانی طرحانی
مدافع
هوادار 0 گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
هوادار 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
هوادار 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
هوادار 0 گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
هوادار 0 گل
محمد علی پور محمد علی پور
مدافع
هوادار 0 گل
مسعود شجاعی مسعود شجاعی
هافبک
هوادار 0 گل
منصوری منصوری
مدافع
هوادار 0 گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
هوادار 0 گل
هزامی هزامی
مهاجم
هوادار 0 گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
هوادار 0 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
هوادار 0 گل
چهارمحالی چهارمحالی
هافبک
هوادار 0 گل
محمدجواد محمدی محمدجواد محمدی
مهاجم
هوادار 3 پاس گل
 شجاعیان  شجاعیان
هافبک
هوادار 1 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
هوادار 1 پاس گل
بابک مرادی بابک مرادی
هافبک
هوادار 1 پاس گل
روزی‌طلب روزی‌طلب
هافبک
هوادار 1 پاس گل
محبی محبی
مدافع
هوادار 1 پاس گل
مسعود شجاعی مسعود شجاعی
هافبک
هوادار 1 پاس گل
میری میری
هافبک
هوادار 1 پاس گل
پورقاز پورقاز
مدافع
هوادار 1 پاس گل
گرامی گرامی
مدافع
هوادار 1 پاس گل
آقاخان آقاخان
هافبک
هوادار 0 پاس گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
حسینی حسینی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
خالد آبادی خالد آبادی
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
خدا بخشی خدا بخشی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
خدامرادی خدامرادی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
زاووشی زاووشی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
سحرخیزان سحرخیزان
مهاجم
هوادار 0 پاس گل
سفید چقایی سفید چقایی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
هوادار 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
طرحانی طرحانی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
محمد علی پور محمد علی پور
مدافع
هوادار 0 پاس گل
منصوری منصوری
مدافع
هوادار 0 پاس گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
هزامی هزامی
مهاجم
هوادار 0 پاس گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
هوادار 0 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
مدافع
هوادار 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
چهارمحالی چهارمحالی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.