هوادار

هوادار

تاریخ تاسیس: 1397

شهر: پاکدشت

ورزشگاه: شهدای اسلام شهر

ظرفیت: 15,000 نفر

شهدای اسلام شهر

برنامه بازی های هوادار

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
2 - 1
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
1 - 1
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
0 - 2
پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403
5 - 0
جمعه، 4 خرداد 1403
2 - 0
سه شنبه، 8 خرداد 1403
20:00
شنبه، 12 خرداد 1403
20:00

لیست بازیکنان

 شجاعیان  شجاعیان
هافبک
هوادار 6 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
هوادار 5 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
هوادار 5 گل
مرادی مرادی
هافبک
هوادار 3 گل
سفید چقایی سفید چقایی
مدافع
هوادار 2 گل
شاکری شاکری
مهاجم
هوادار 2 گل
محبی محبی
مدافع
هوادار 2 گل
امین پورعلی امین پورعلی
هافبک
هوادار 1 گل
باقری باقری
مهاجم
هوادار 1 گل
بهادر بهادر
هافبک
هوادار 1 گل
میری میری
هافبک
هوادار 1 گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
هوادار 0 گل
دیندار دیندار
هافبک
هوادار 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
هوادار 0 گل
زاووشی زاووشی
هافبک
هوادار 0 گل
شکوری شکوری
دروازه بان
هوادار 0 گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
هوادار 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
هوادار 0 گل
عبداللهی عبداللهی
هافبک
هوادار 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
هوادار 0 گل
قربانی قربانی
هافبک
هوادار 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
هوادار 0 گل
محمد علی پور محمد علی پور
مدافع
هوادار 0 گل
ملکوتی ملکوتی
مدافع
هوادار 0 گل
منصوری منصوری
مدافع
هوادار 0 گل
پسندیده پسندیده
مدافع
هوادار 0 گل
پورمحمد پورمحمد
مدافع
هوادار 0 گل
چهارمحالی چهارمحالی
هافبک
هوادار 0 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
هوادار 0 گل
گودرزی گودرزی
هافبک
هوادار 0 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
هوادار 4 پاس گل
سفید چقایی سفید چقایی
مدافع
هوادار 3 پاس گل
 شجاعیان  شجاعیان
هافبک
هوادار 2 پاس گل
دیندار دیندار
هافبک
هوادار 2 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
هوادار 2 پاس گل
گودرزی گودرزی
هافبک
هوادار 2 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
هوادار 1 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
مدافع
هوادار 1 پاس گل
چهارمحالی چهارمحالی
هافبک
هوادار 1 پاس گل
امین پورعلی امین پورعلی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
باقری باقری
مهاجم
هوادار 0 پاس گل
بهادر بهادر
هافبک
هوادار 0 پاس گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
زاووشی زاووشی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
شکوری شکوری
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
هوادار 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
عبداللهی عبداللهی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
قربانی قربانی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
محبی محبی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
محمد علی پور محمد علی پور
مدافع
هوادار 0 پاس گل
مرادی مرادی
هافبک
هوادار 0 پاس گل
ملکوتی ملکوتی
مدافع
هوادار 0 پاس گل
منصوری منصوری
مدافع
هوادار 0 پاس گل
میری میری
هافبک
هوادار 0 پاس گل
پسندیده پسندیده
مدافع
هوادار 0 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
هوادار 0 پاس گل
چهاره بازیکن