تختی بندر انزلی

باشگاه ملوان

تاریخ تاسیس باشگاه: 1348
شهر: بندر انزلی
نام ورزشگاه: تختی بندر انزلی
ظرفیت ورزشگاه: 15,000 نفر
achievements...

برنامه بازی های ملوان

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403
جمعه، 4 خرداد 1403
سه شنبه، 8 خرداد 1403
شنبه، 12 خرداد 1403
رضا جعفری رضا جعفری
5 پاس گل
احمدی احمدی
4 پاس گل
عیدی عیدی
4 پاس گل
صفرزاده صفرزاده
3 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
2 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
8 کلین شیت
صداقت صداقت
6 کلین شیت