ملوان

ملوان

تاریخ تاسیس: 1348

شهر: بندر انزلی

ورزشگاه: تختی بندر انزلی

ظرفیت: 15,000 نفر

تختی بندر انزلی

برنامه بازی های ملوان

چهارشنبه، 1 شهریور 1402
4 - 0
سه شنبه، 7 شهریور 1402
1 - 1
چهارشنبه، 29 شهریور 1402
2 - 0
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
یکشنبه، 16 مهر 1402
17:15
دوشنبه، 8 آبان 1402
18:00
یکشنبه، 21 آبان 1402
17:30

لیست بازیکنان

رضا جعفری رضا جعفری
هافبک
ملوان 3 گل
کاظمینی کاظمینی
هافبک
ملوان 3 گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
ملوان 1 گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
ملوان 1 گل
احمدی احمدی
هافبک
ملوان 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ملوان 0 گل
امین پورعلی امین پورعلی
هافبک
ملوان 0 گل
اکوان اکوان
مدافع
ملوان 0 گل
بردبار بردبار
هافبک
ملوان 0 گل
جوادی جوادی
هافبک
ملوان 0 گل
حسنی حسنی
مهاجم
ملوان 0 گل
حسینی حسینی
دروازه بان
ملوان 0 گل
رمضانی رمضانی
هافبک
ملوان 0 گل
رنجبر رنجبر
مدافع
ملوان 0 گل
سعادتمند سعادتمند
هافبک
ملوان 0 گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
ملوان 0 گل
صادقی صادقی
هافبک
ملوان 0 گل
صداقت صداقت
دروازه بان
ملوان 0 گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
ملوان 0 گل
صیاد برهانی صیاد برهانی
مدافع
ملوان 0 گل
علافی علافی
هافبک
ملوان 0 گل
عیدی عیدی
مدافع
ملوان 0 گل
فداکار فداکار
مهاجم
ملوان 0 گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
ملوان 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
ملوان 0 گل
موقری موقری
هافبک
ملوان 0 گل
میلاد باقری میلاد باقری
مدافع
ملوان 0 گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
ملوان 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
ملوان 0 گل
پوریا پورعلی پوریا پورعلی
هافبک
ملوان 0 گل
احمدی احمدی
هافبک
ملوان 1 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
ملوان 1 پاس گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
ملوان 1 پاس گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
ملوان 1 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
امین پورعلی امین پورعلی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
اکوان اکوان
مدافع
ملوان 0 پاس گل
بردبار بردبار
هافبک
ملوان 0 پاس گل
جوادی جوادی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
حسنی حسنی
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
حسینی حسینی
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
رضا جعفری رضا جعفری
هافبک
ملوان 0 پاس گل
رمضانی رمضانی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
رنجبر رنجبر
مدافع
ملوان 0 پاس گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
سعادتمند سعادتمند
هافبک
ملوان 0 پاس گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
ملوان 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
صداقت صداقت
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
صیاد برهانی صیاد برهانی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
علافی علافی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
عیدی عیدی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
فداکار فداکار
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
موقری موقری
هافبک
ملوان 0 پاس گل
میلاد باقری میلاد باقری
مدافع
ملوان 0 پاس گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
ملوان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
پوریا پورعلی پوریا پورعلی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
کاظمینی کاظمینی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
چهاره بازیکن