ملوان

ملوان

تاریخ تاسیس: 1348

شهر: بندر انزلی

ورزشگاه: تختی بندر انزلی

ظرفیت: 15,000 نفر

تختی بندر انزلی

برنامه بازی های ملوان

پنجشنبه، 10 فروردین 1402
1 - 2
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
3 - 0
شنبه، 26 فروردین 1402
1 - 1
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1402
1 - 1
جمعه، 15 اردیبهشت 1402
0 - 4
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
0 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
5 - 1

لیست بازیکنان

بازگیر بازگیر
مهاجم
ملوان 7 گل
فداکار فداکار
مهاجم
ملوان 5 گل
مومنی مومنی
هافبک
ملوان 3 گل
احمدی احمدی
هافبک
ملوان 2 گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
ملوان 1 گل
شهیم شهیم
مهاجم
ملوان 1 گل
مجید عیدی مجید عیدی
مدافع
ملوان 1 گل
کاظمینی کاظمینی
مدافع
ملوان 1 گل
 خوش کفا  خوش کفا
مدافع
ملوان 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ملوان 0 گل
انبساطی انبساطی
هافبک
ملوان 0 گل
ایمانی ایمانی
هافبک
ملوان 0 گل
بارانی بارانی
هافبک
ملوان 0 گل
بردبار بردبار
هافبک
ملوان 0 گل
تفضلی تفضلی
هافبک
ملوان 0 گل
جهانی جهانی
هافبک
ملوان 0 گل
حسنی حسنی
مهاجم
ملوان 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
ملوان 0 گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ملوان 0 گل
خلج خلج
مهاجم
ملوان 0 گل
رنجبر رنجبر
مدافع
ملوان 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ملوان 0 گل
صداقت صداقت
دروازه بان
ملوان 0 گل
صیاد برهانی صیاد برهانی
مدافع
ملوان 0 گل
علافی علافی
هافبک
ملوان 0 گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
ملوان 0 گل
محمد قادری محمد قادری
هافبک
ملوان 0 گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
ملوان 0 گل
موقری موقری
هافبک
ملوان 0 گل
میرزاعلی میرزاعلی
مهاجم
ملوان 0 گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
ملوان 0 گل
نادری نادری
هافبک
ملوان 0 گل
نافذ نافذ
مهاجم
ملوان 0 گل
نامور نامور
هافبک
ملوان 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
ملوان 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
ملوان 0 گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
ملوان 0 گل
بارانی بارانی
هافبک
ملوان 3 پاس گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
ملوان 2 پاس گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
ملوان 2 پاس گل
 خوش کفا  خوش کفا
مدافع
ملوان 1 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
ملوان 1 پاس گل
بازگیر بازگیر
مهاجم
ملوان 1 پاس گل
مجید عیدی مجید عیدی
مدافع
ملوان 1 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
ملوان 1 پاس گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
ملوان 1 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
انبساطی انبساطی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
ایمانی ایمانی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
بردبار بردبار
هافبک
ملوان 0 پاس گل
تفضلی تفضلی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
جهانی جهانی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
حسنی حسنی
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
خلج خلج
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
رنجبر رنجبر
مدافع
ملوان 0 پاس گل
شعبانلو شعبانلو
هافبک
ملوان 0 پاس گل
شهیم شهیم
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
صداقت صداقت
دروازه بان
ملوان 0 پاس گل
صیاد برهانی صیاد برهانی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
علافی علافی
هافبک
ملوان 0 پاس گل
فداکار فداکار
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
محمد قادری محمد قادری
هافبک
ملوان 0 پاس گل
موقری موقری
هافبک
ملوان 0 پاس گل
میرزاعلی میرزاعلی
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
ملوان 0 پاس گل
نادری نادری
هافبک
ملوان 0 پاس گل
نافذ نافذ
مهاجم
ملوان 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
ملوان 0 پاس گل
کاظمینی کاظمینی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
ملوان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
ملوان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.