رومانی

رومانی

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bucureşti

ورزشگاه: Arena Naţională

ظرفیت: 55,611 نفر

Arena Naţională

برنامه بازی های رومانی

دوشنبه، 20 خرداد 1398
0 - 4
پنجشنبه، 14 شهریور 1398
1 - 2
یکشنبه، 17 شهریور 1398
1 - 0
شنبه، 20 مهر 1398
0 - 3
سه شنبه، 23 مهر 1398
1 - 1
جمعه، 24 آبان 1398
0 - 2
دوشنبه، 27 آبان 1398
5 - 0
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.