ناتینگهام فارست

ناتینگهام فارست

تاریخ تاسیس: 1865

شهر: Nottingham, Nottinghamshire

ورزشگاه: The City Ground

ظرفیت: 30,576 نفر

The City Ground

لیست بازیکنان

مربی

افتخارات

لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس 1 قهرمانی
1977/1978
لیگ قهرمانان اروپا لیگ قهرمانان اروپا 2 قهرمانی
1978/1979 | 1979/1980
جام حذفی انگلیس جام حذفی انگلیس 2 قهرمانی
1897/1898 | 1958/1959
جام اتحادیه انگلیس جام اتحادیه انگلیس 4 قهرمانی
1977/1978 | 1978/1979 | 1988/1989 | 1989/1990
جام خیریه انگلیس جام خیریه انگلیس 1 قهرمانی
1978/1979
سوپر جام اروپا سوپر جام اروپا 1 قهرمانی
1979/1980
B. Johnson B. Johnson
هافبک
ناتینگهام فارست 7 گل
T. Awoniyi T. Awoniyi
مهاجم
ناتینگهام فارست 4 گل
C. Wood C. Wood
مهاجم
ناتینگهام فارست 3 گل
E. Dennis E. Dennis
هافبک
ناتینگهام فارست 2 گل
M. Gibbs-White M. Gibbs-White
هافبک
ناتینگهام فارست 2 گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
ناتینگهام فارست 1 گل
J. Worrall J. Worrall
مدافع
ناتینگهام فارست 1 گل
L. O'Brien L. O'Brien
هافبک
ناتینگهام فارست 1 گل
S. Aurier S. Aurier
مدافع
ناتینگهام فارست 1 گل
S. Surridge S. Surridge
مهاجم
ناتینگهام فارست 1 گل
A. Ayew A. Ayew
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
A. Donnelly A. Donnelly
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
A. Konaté A. Konaté
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
Cafú Cafú
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
D. Henderson D. Henderson
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 گل
D. Taylor D. Taylor
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 گل
Danilo Danilo
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
F. Back F. Back
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
Felipe Felipe
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
G. Biancone G. Biancone
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
H. Toffolo H. Toffolo
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
J. Colback J. Colback
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
J. Lingard J. Lingard
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
J. Shelvey J. Shelvey
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
J. Smith J. Smith
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 گل
K. Navas K. Navas
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 گل
L. Grabban L. Grabban
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 گل
L. Taylor L. Taylor
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 گل
M. Niakhate M. Niakhate
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
N. Williams N. Williams
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
O. Hammond O. Hammond
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
O. Mangala O. Mangala
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
O. Richards O. Richards
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
R. Freuler R. Freuler
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
R. Harbottle R. Harbottle
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
R. Laryea R. Laryea
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
R. Yates R. Yates
هافبک
ناتینگهام فارست 0 گل
Renan Lodi Renan Lodi
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
S. Cook S. Cook
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
S. McKenna S. McKenna
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
W. Boly W. Boly
مدافع
ناتینگهام فارست 0 گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 گل
W. Swan W. Swan
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 گل
M. Gibbs-White M. Gibbs-White
هافبک
ناتینگهام فارست 5 پاس گل
B. Johnson B. Johnson
هافبک
ناتینگهام فارست 2 پاس گل
R. Yates R. Yates
هافبک
ناتینگهام فارست 2 پاس گل
E. Dennis E. Dennis
هافبک
ناتینگهام فارست 1 پاس گل
Felipe Felipe
مدافع
ناتینگهام فارست 1 پاس گل
W. Boly W. Boly
مدافع
ناتینگهام فارست 1 پاس گل
A. Ayew A. Ayew
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
A. Donnelly A. Donnelly
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
A. Konaté A. Konaté
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
C. Wood C. Wood
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
Cafú Cafú
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
D. Henderson D. Henderson
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
D. Taylor D. Taylor
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
Danilo Danilo
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
F. Back F. Back
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
G. Biancone G. Biancone
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
H. Toffolo H. Toffolo
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
J. Colback J. Colback
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
J. Lingard J. Lingard
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
J. Shelvey J. Shelvey
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
J. Smith J. Smith
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
J. Worrall J. Worrall
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
K. Navas K. Navas
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
L. Grabban L. Grabban
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
L. O'Brien L. O'Brien
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
L. Taylor L. Taylor
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
M. Niakhate M. Niakhate
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
N. Williams N. Williams
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
O. Hammond O. Hammond
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
O. Mangala O. Mangala
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
O. Richards O. Richards
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
R. Freuler R. Freuler
هافبک
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
R. Harbottle R. Harbottle
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
R. Laryea R. Laryea
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
Renan Lodi Renan Lodi
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
S. Aurier S. Aurier
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
S. Cook S. Cook
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
S. McKenna S. McKenna
مدافع
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
S. Surridge S. Surridge
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
T. Awoniyi T. Awoniyi
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
W. Swan W. Swan
مهاجم
ناتینگهام فارست 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.