لوتون

لوتون

تاریخ تاسیس: 1885

شهر: Luton, Bedfordshire

ورزشگاه: Kenilworth Road

ظرفیت: 10,226 نفر

Kenilworth Road

برنامه بازی های لوتون

جمعه، 3 شهریور 1402
3 - 0
سه شنبه، 7 شهریور 1402
3 - 2
جمعه، 10 شهریور 1402
1 - 2
شنبه، 25 شهریور 1402
1 - 0
شنبه، 1 مهر 1402
17:30
سه شنبه، 4 مهر 1402
22:15
شنبه، 8 مهر 1402
17:30

لیست بازیکنان

C. Morris C. Morris
مهاجم
لوتون 1 گل
M. Andersen M. Andersen
مدافع
لوتون 1 گل
A. Bell A. Bell
مدافع
لوتون 0 گل
A. Doughty A. Doughty
هافبک
لوتون 0 گل
A. Francis-Clarke A. Francis-Clarke
مدافع
لوتون 0 گل
A. Muskwe A. Muskwe
مهاجم
لوتون 0 گل
A. Pepple A. Pepple
مهاجم
لوتون 0 گل
C. Gomes C. Gomes
هافبک
لوتون 0 گل
C. Ogbene C. Ogbene
هافبک
لوتون 0 گل
C. Pettit C. Pettit
هافبک
لوتون 0 گل
C. Woodrow C. Woodrow
مهاجم
لوتون 0 گل
D. Pereira D. Pereira
هافبک
لوتون 0 گل
D. Potts D. Potts
مدافع
لوتون 0 گل
E. Adebayo E. Adebayo
مهاجم
لوتون 0 گل
G. Osho G. Osho
مدافع
لوتون 0 گل
G. Rea G. Rea
هافبک
لوتون 0 گل
I. Kaboré I. Kaboré
مدافع
لوتون 0 گل
J. Brown J. Brown
مهاجم
لوتون 0 گل
J. Clark J. Clark
هافبک
لوتون 0 گل
J. Johnson J. Johnson
مدافع
لوتون 0 گل
J. McAtee J. McAtee
هافبک
لوتون 0 گل
J. Shea J. Shea
دروازه بان
لوتون 0 گل
J. Taylor J. Taylor
مهاجم
لوتون 0 گل
J. Walton J. Walton
دروازه بان
لوتون 0 گل
L. Berry L. Berry
هافبک
لوتون 0 گل
L. Watson L. Watson
مدافع
لوتون 0 گل
M. Macey M. Macey
دروازه بان
لوتون 0 گل
M. Nakamba M. Nakamba
هافبک
لوتون 0 گل
P. Mpanzu P. Mpanzu
هافبک
لوتون 0 گل
R. Barkley R. Barkley
هافبک
لوتون 0 گل
R. Burke R. Burke
مدافع
لوتون 0 گل
R. Giles R. Giles
مدافع
لوتون 0 گل
S. Lokonga S. Lokonga
هافبک
لوتون 0 گل
T. Chong T. Chong
هافبک
لوتون 0 گل
T. Kaminski T. Kaminski
دروازه بان
لوتون 0 گل
T. Krul T. Krul
دروازه بان
لوتون 0 گل
T. Lockyer T. Lockyer
مدافع
لوتون 0 گل
T. Mengi T. Mengi
مدافع
لوتون 0 گل
C. Morris C. Morris
مهاجم
لوتون 1 پاس گل
A. Bell A. Bell
مدافع
لوتون 0 پاس گل
A. Doughty A. Doughty
هافبک
لوتون 0 پاس گل
A. Francis-Clarke A. Francis-Clarke
مدافع
لوتون 0 پاس گل
A. Muskwe A. Muskwe
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
A. Pepple A. Pepple
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
C. Gomes C. Gomes
هافبک
لوتون 0 پاس گل
C. Ogbene C. Ogbene
هافبک
لوتون 0 پاس گل
C. Pettit C. Pettit
هافبک
لوتون 0 پاس گل
C. Woodrow C. Woodrow
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
D. Pereira D. Pereira
هافبک
لوتون 0 پاس گل
D. Potts D. Potts
مدافع
لوتون 0 پاس گل
E. Adebayo E. Adebayo
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
G. Osho G. Osho
مدافع
لوتون 0 پاس گل
G. Rea G. Rea
هافبک
لوتون 0 پاس گل
I. Kaboré I. Kaboré
مدافع
لوتون 0 پاس گل
J. Brown J. Brown
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
J. Clark J. Clark
هافبک
لوتون 0 پاس گل
J. Johnson J. Johnson
مدافع
لوتون 0 پاس گل
J. McAtee J. McAtee
هافبک
لوتون 0 پاس گل
J. Shea J. Shea
دروازه بان
لوتون 0 پاس گل
J. Taylor J. Taylor
مهاجم
لوتون 0 پاس گل
J. Walton J. Walton
دروازه بان
لوتون 0 پاس گل
L. Berry L. Berry
هافبک
لوتون 0 پاس گل
L. Watson L. Watson
مدافع
لوتون 0 پاس گل
M. Andersen M. Andersen
مدافع
لوتون 0 پاس گل
M. Macey M. Macey
دروازه بان
لوتون 0 پاس گل
M. Nakamba M. Nakamba
هافبک
لوتون 0 پاس گل
P. Mpanzu P. Mpanzu
هافبک
لوتون 0 پاس گل
R. Barkley R. Barkley
هافبک
لوتون 0 پاس گل
R. Burke R. Burke
مدافع
لوتون 0 پاس گل
R. Giles R. Giles
مدافع
لوتون 0 پاس گل
S. Lokonga S. Lokonga
هافبک
لوتون 0 پاس گل
T. Chong T. Chong
هافبک
لوتون 0 پاس گل
T. Kaminski T. Kaminski
دروازه بان
لوتون 0 پاس گل
T. Krul T. Krul
دروازه بان
لوتون 0 پاس گل
T. Lockyer T. Lockyer
مدافع
لوتون 0 پاس گل
T. Mengi T. Mengi
مدافع
لوتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن