Tottenham Hotspur Stadium

باشگاه تاتنهام

تاریخ تاسیس باشگاه: 1882
شهر: London
نام ورزشگاه: Tottenham Hotspur Stadium
ظرفیت ورزشگاه: 62,062 نفر
achievements...

برنامه بازی های تاتنهام

شنبه، 25 فروردین 1403
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403
پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403
یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
سه شنبه، 25 اردیبهشت 1403
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
B. Johnson B. Johnson
10 پاس گل
Son Son
10 پاس گل
J. Maddison J. Maddison
9 پاس گل
P. Porro P. Porro
7 پاس گل
Richarlison Richarlison
4 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
7 کلین شیت