تاتنهام

تاتنهام

تاریخ تاسیس: 1882

شهر: London

ورزشگاه: Tottenham Hotspur Stadium

ظرفیت: 62,062 نفر

Tottenham Hotspur Stadium

لیست بازیکنان

Son Son
هافبک
تاتنهام 9 گل
D. Kulusevski D. Kulusevski
هافبک
تاتنهام 4 گل
C. Romero C. Romero
مدافع
تاتنهام 3 گل
J. Maddison J. Maddison
هافبک
تاتنهام 3 گل
G. Lo Celso G. Lo Celso
هافبک
تاتنهام 2 گل
B. Johnson B. Johnson
هافبک
تاتنهام 1 گل
Emerson Emerson
مدافع
تاتنهام 1 گل
M. van de Ven M. van de Ven
مدافع
تاتنهام 1 گل
P. Sarr P. Sarr
هافبک
تاتنهام 1 گل
Richarlison Richarlison
هافبک
تاتنهام 1 گل
A. Phillips A. Phillips
مدافع
تاتنهام 0 گل
A. Véliz A. Véliz
مهاجم
تاتنهام 0 گل
A. Whiteman A. Whiteman
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
B. Austin B. Austin
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
B. Davies B. Davies
مدافع
تاتنهام 0 گل
B. Gil B. Gil
هافبک
تاتنهام 0 گل
C. Sayers C. Sayers
هافبک
تاتنهام 0 گل
E. Dier E. Dier
مدافع
تاتنهام 0 گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
H. Lloris H. Lloris
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
I. Perišić I. Perišić
مدافع
تاتنهام 0 گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
تاتنهام 0 گل
J. Donley J. Donley
هافبک
تاتنهام 0 گل
J. Keeley J. Keeley
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
L. Gunter L. Gunter
دروازه بان
تاتنهام 0 گل
M. Solomon M. Solomon
هافبک
تاتنهام 0 گل
O. Skipp O. Skipp
هافبک
تاتنهام 0 گل
P. Højbjerg P. Højbjerg
هافبک
تاتنهام 0 گل
P. Porro P. Porro
مدافع
تاتنهام 0 گل
R. Bentancur R. Bentancur
هافبک
تاتنهام 0 گل
R. Sessegnon R. Sessegnon
مدافع
تاتنهام 0 گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
تاتنهام 0 گل
J. Maddison J. Maddison
هافبک
تاتنهام 5 پاس گل
P. Porro P. Porro
مدافع
تاتنهام 4 پاس گل
Richarlison Richarlison
هافبک
تاتنهام 3 پاس گل
B. Johnson B. Johnson
هافبک
تاتنهام 2 پاس گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
تاتنهام 2 پاس گل
M. Solomon M. Solomon
هافبک
تاتنهام 2 پاس گل
P. Sarr P. Sarr
هافبک
تاتنهام 2 پاس گل
Son Son
هافبک
تاتنهام 2 پاس گل
D. Kulusevski D. Kulusevski
هافبک
تاتنهام 1 پاس گل
I. Perišić I. Perišić
مدافع
تاتنهام 1 پاس گل
A. Phillips A. Phillips
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
A. Véliz A. Véliz
مهاجم
تاتنهام 0 پاس گل
A. Whiteman A. Whiteman
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
B. Austin B. Austin
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
B. Davies B. Davies
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
B. Gil B. Gil
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
C. Romero C. Romero
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
C. Sayers C. Sayers
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
E. Dier E. Dier
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
Emerson Emerson
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
G. Lo Celso G. Lo Celso
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
H. Lloris H. Lloris
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
J. Donley J. Donley
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
J. Keeley J. Keeley
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
L. Gunter L. Gunter
دروازه بان
تاتنهام 0 پاس گل
M. van de Ven M. van de Ven
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
O. Skipp O. Skipp
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
P. Højbjerg P. Højbjerg
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
R. Bentancur R. Bentancur
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
R. Sessegnon R. Sessegnon
مدافع
تاتنهام 0 پاس گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
تاتنهام 0 پاس گل
چهاره بازیکن