کرمونسه

کرمونسه

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Cremona

ورزشگاه: Stadio Giovanni Zini

ظرفیت: 20,034 نفر

Stadio Giovanni Zini

برنامه بازی های کرمونسه

دوشنبه، 1 اسفند 1401
2 - 2
سه شنبه، 9 اسفند 1401
2 - 1
دوشنبه، 15 اسفند 1401
3 - 2
یکشنبه، 21 اسفند 1401
0 - 2
شنبه، 27 اسفند 1401
1 - 1
یکشنبه، 13 فروردین 1402
14:00
شنبه، 19 فروردین 1402
18:00

لیست بازیکنان

C. Dessers C. Dessers
مهاجم
کرمونسه 5 گل
D. Ciofani D. Ciofani
مهاجم
کرمونسه 5 گل
D. Okereke D. Okereke
مهاجم
کرمونسه 5 گل
E. Valeri E. Valeri
مدافع
کرمونسه 2 گل
F. Tsadjout F. Tsadjout
مهاجم
کرمونسه 2 گل
C. Pickel C. Pickel
هافبک
کرمونسه 1 گل
L. Sernicola L. Sernicola
مدافع
کرمونسه 1 گل
M. Bianchetti M. Bianchetti
مدافع
کرمونسه 1 گل
A. Ferrari A. Ferrari
مدافع
کرمونسه 0 گل
A. Fiordaliso A. Fiordaliso
مدافع
کرمونسه 0 گل
A. Meroni A. Meroni
مدافع
کرمونسه 0 گل
C. Acella C. Acella
هافبک
کرمونسه 0 گل
C. Buonaiuto C. Buonaiuto
هافبک
کرمونسه 0 گل
D. Ciężkowski D. Ciężkowski
دروازه بان
کرمونسه 0 گل
D. Frey D. Frey
هافبک
کرمونسه 0 گل
D. Politic D. Politic
هافبک
کرمونسه 0 گل
E. Aiwu E. Aiwu
مدافع
کرمونسه 0 گل
F. Afena-Gyan F. Afena-Gyan
مهاجم
کرمونسه 0 گل
F. Agazzi F. Agazzi
دروازه بان
کرمونسه 0 گل
G. Quagliata G. Quagliata
مدافع
کرمونسه 0 گل
G. Saro G. Saro
دروازه بان
کرمونسه 0 گل
H. Rafia H. Rafia
هافبک
کرمونسه 0 گل
J. Vásquez J. Vásquez
مدافع
کرمونسه 0 گل
L. Lochoshvili L. Lochoshvili
مدافع
کرمونسه 0 گل
L. Ravanelli L. Ravanelli
مدافع
کرمونسه 0 گل
L. Zanimacchia L. Zanimacchia
هافبک
کرمونسه 0 گل
M. Benassi M. Benassi
هافبک
کرمونسه 0 گل
M. Carnesecchi M. Carnesecchi
دروازه بان
کرمونسه 0 گل
M. Castagnetti M. Castagnetti
هافبک
کرمونسه 0 گل
M. Ndiaye M. Ndiaye
مدافع
کرمونسه 0 گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
کرمونسه 0 گل
P. Bartolomei P. Bartolomei
هافبک
کرمونسه 0 گل
P. Galdames P. Galdames
هافبک
کرمونسه 0 گل
P. Ghiglione P. Ghiglione
مدافع
کرمونسه 0 گل
S. Meïté S. Meïté
هافبک
کرمونسه 0 گل
V. Chiricheș V. Chiricheș
مدافع
کرمونسه 0 گل
E. Valeri E. Valeri
مدافع
کرمونسه 2 پاس گل
C. Dessers C. Dessers
مهاجم
کرمونسه 1 پاس گل
F. Tsadjout F. Tsadjout
مهاجم
کرمونسه 1 پاس گل
L. Lochoshvili L. Lochoshvili
مدافع
کرمونسه 1 پاس گل
L. Sernicola L. Sernicola
مدافع
کرمونسه 1 پاس گل
M. Carnesecchi M. Carnesecchi
دروازه بان
کرمونسه 1 پاس گل
M. Castagnetti M. Castagnetti
هافبک
کرمونسه 1 پاس گل
P. Ghiglione P. Ghiglione
مدافع
کرمونسه 1 پاس گل
S. Meïté S. Meïté
هافبک
کرمونسه 1 پاس گل
A. Ferrari A. Ferrari
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
A. Fiordaliso A. Fiordaliso
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
A. Meroni A. Meroni
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
C. Acella C. Acella
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
C. Buonaiuto C. Buonaiuto
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
C. Pickel C. Pickel
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
D. Ciofani D. Ciofani
مهاجم
کرمونسه 0 پاس گل
D. Ciężkowski D. Ciężkowski
دروازه بان
کرمونسه 0 پاس گل
D. Frey D. Frey
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
D. Okereke D. Okereke
مهاجم
کرمونسه 0 پاس گل
D. Politic D. Politic
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
E. Aiwu E. Aiwu
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
F. Afena-Gyan F. Afena-Gyan
مهاجم
کرمونسه 0 پاس گل
F. Agazzi F. Agazzi
دروازه بان
کرمونسه 0 پاس گل
G. Quagliata G. Quagliata
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
G. Saro G. Saro
دروازه بان
کرمونسه 0 پاس گل
H. Rafia H. Rafia
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
J. Vásquez J. Vásquez
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
L. Ravanelli L. Ravanelli
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
L. Zanimacchia L. Zanimacchia
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
M. Benassi M. Benassi
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
M. Bianchetti M. Bianchetti
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
M. Ndiaye M. Ndiaye
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
کرمونسه 0 پاس گل
P. Bartolomei P. Bartolomei
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
P. Galdames P. Galdames
هافبک
کرمونسه 0 پاس گل
V. Chiricheș V. Chiricheș
مدافع
کرمونسه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.