لیدزیونایتد

لیدزیونایتد

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Leeds, West Yorkshire

ورزشگاه: Elland Road

ظرفیت: 40,204 نفر

Elland Road

لیست بازیکنان

P. Bamford P. Bamford
مهاجم
لیدزیونایتد 7 گل
Hélder Costa Hélder Costa
هافبک
لیدزیونایتد 2 گل
M. Klich M. Klich
هافبک
لیدزیونایتد 2 گل
J. Harrison J. Harrison
هافبک
لیدزیونایتد 1 گل
Rodrigo Rodrigo
مهاجم
لیدزیونایتد 1 گل
S. Dallas S. Dallas
مدافع
لیدزیونایتد 1 گل
A. Forshaw A. Forshaw
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
A. Mccalmont A. Mccalmont
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
B. Hosannah B. Hosannah
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
Diego Llorente Diego Llorente
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
E. Alioski E. Alioski
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
E. Caprile E. Caprile
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 گل
G. Berardi G. Berardi
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
I. Meslier I. Meslier
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 گل
I. Poveda I. Poveda
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
J. Gelhardt J. Gelhardt
مهاجم
لیدزیونایتد 0 گل
J. Grot J. Grot
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
J. Shackleton J. Shackleton
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
J. Stevens J. Stevens
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
K. Miazek K. Miazek
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
Kiko Casilla Kiko Casilla
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 گل
Koch Koch
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
L. Ayling L. Ayling
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
L. Cooper L. Cooper
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
L. Davis L. Davis
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
M. Bogusz M. Bogusz
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
O. Casey O. Casey
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
P. Hernández P. Hernández
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
P. Struijk P. Struijk
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
R. Gotts R. Gotts
مدافع
لیدزیونایتد 0 گل
Raphinha Raphinha
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
T.Roberts T.Roberts
هافبک
لیدزیونایتد 0 گل
M. Klich M. Klich
هافبک
لیدزیونایتد 3 پاس گل
Hélder Costa Hélder Costa
هافبک
لیدزیونایتد 2 پاس گل
J. Harrison J. Harrison
هافبک
لیدزیونایتد 2 پاس گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
لیدزیونایتد 1 پاس گل
P. Bamford P. Bamford
مهاجم
لیدزیونایتد 1 پاس گل
A. Forshaw A. Forshaw
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
A. Mccalmont A. Mccalmont
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
B. Hosannah B. Hosannah
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
Diego Llorente Diego Llorente
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
E. Alioski E. Alioski
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
E. Caprile E. Caprile
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 پاس گل
G. Berardi G. Berardi
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
I. Meslier I. Meslier
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 پاس گل
I. Poveda I. Poveda
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
J. Gelhardt J. Gelhardt
مهاجم
لیدزیونایتد 0 پاس گل
J. Grot J. Grot
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
J. Shackleton J. Shackleton
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
J. Stevens J. Stevens
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
K. Miazek K. Miazek
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 پاس گل
Kiko Casilla Kiko Casilla
دروازه بان
لیدزیونایتد 0 پاس گل
Koch Koch
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
L. Ayling L. Ayling
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
L. Cooper L. Cooper
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
L. Davis L. Davis
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
M. Bogusz M. Bogusz
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
O. Casey O. Casey
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
P. Hernández P. Hernández
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
P. Struijk P. Struijk
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
R. Gotts R. Gotts
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
Raphinha Raphinha
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
Rodrigo Rodrigo
مهاجم
لیدزیونایتد 0 پاس گل
S. Dallas S. Dallas
مدافع
لیدزیونایتد 0 پاس گل
T.Roberts T.Roberts
هافبک
لیدزیونایتد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.