لیدز

لیدز

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Leeds, West Yorkshire

ورزشگاه: Elland Road

ظرفیت: 40,204 نفر

Elland Road

برنامه بازی های لیدز

یکشنبه، 30 آبان 1400
2 - 1
شنبه، 6 آذر 1400
0 - 0
سه شنبه، 9 آذر 1400
1 - 0
یکشنبه، 14 آذر 1400
2 - 2
شنبه، 20 آذر 1400
18:30
سه شنبه، 23 آذر 1400
23:30
شنبه، 27 آذر 1400
21:00

لیست بازیکنان

R. Raphinha R. Raphinha
هافبک
لیدز 6 گل
P. Bamford P. Bamford
مهاجم
لیدز 2 گل
Rodrigo Rodrigo
مهاجم
لیدز 2 گل
D. James D. James
هافبک
لیدز 1 گل
D. Llorente D. Llorente
مدافع
لیدز 1 گل
L. Ayling L. Ayling
مدافع
لیدز 1 گل
M. Klich M. Klich
هافبک
لیدز 1 گل
T. Roberts T. Roberts
مهاجم
لیدز 1 گل
A. Forshaw A. Forshaw
هافبک
لیدز 0 گل
C. Cresswell C. Cresswell
مدافع
لیدز 0 گل
C. Drameh C. Drameh
مدافع
لیدز 0 گل
C. Summerville C. Summerville
مهاجم
لیدز 0 گل
I. Meslier I. Meslier
دروازه بان
لیدز 0 گل
J. Gelhardt J. Gelhardt
مهاجم
لیدز 0 گل
J. Harrison J. Harrison
هافبک
لیدز 0 گل
J. Shackleton J. Shackleton
هافبک
لیدز 0 گل
Junior Firpo Junior Firpo
مدافع
لیدز 0 گل
K. Klaesson K. Klaesson
دروازه بان
لیدز 0 گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
لیدز 0 گل
L. Cooper L. Cooper
مدافع
لیدز 0 گل
L. Hjelde L. Hjelde
مدافع
لیدز 0 گل
N. Huggins N. Huggins
هافبک
لیدز 0 گل
P. Struijk P. Struijk
مدافع
لیدز 0 گل
R. Koch R. Koch
مدافع
لیدز 0 گل
S. Dallas S. Dallas
هافبک
لیدز 0 گل
S. Greenwood S. Greenwood
مهاجم
لیدز 0 گل
S. McKinstry S. McKinstry
هافبک
لیدز 0 گل
P. Bamford P. Bamford
مهاجم
لیدز 2 پاس گل
D. James D. James
هافبک
لیدز 1 پاس گل
J. Harrison J. Harrison
هافبک
لیدز 1 پاس گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
لیدز 1 پاس گل
L. Ayling L. Ayling
مدافع
لیدز 1 پاس گل
L. Cooper L. Cooper
مدافع
لیدز 1 پاس گل
M. Klich M. Klich
هافبک
لیدز 1 پاس گل
R. Raphinha R. Raphinha
هافبک
لیدز 1 پاس گل
S. Dallas S. Dallas
هافبک
لیدز 1 پاس گل
A. Forshaw A. Forshaw
هافبک
لیدز 0 پاس گل
C. Cresswell C. Cresswell
مدافع
لیدز 0 پاس گل
C. Drameh C. Drameh
مدافع
لیدز 0 پاس گل
C. Summerville C. Summerville
مهاجم
لیدز 0 پاس گل
D. Llorente D. Llorente
مدافع
لیدز 0 پاس گل
I. Meslier I. Meslier
دروازه بان
لیدز 0 پاس گل
J. Gelhardt J. Gelhardt
مهاجم
لیدز 0 پاس گل
J. Shackleton J. Shackleton
هافبک
لیدز 0 پاس گل
Junior Firpo Junior Firpo
مدافع
لیدز 0 پاس گل
K. Klaesson K. Klaesson
دروازه بان
لیدز 0 پاس گل
L. Hjelde L. Hjelde
مدافع
لیدز 0 پاس گل
N. Huggins N. Huggins
هافبک
لیدز 0 پاس گل
P. Struijk P. Struijk
مدافع
لیدز 0 پاس گل
R. Koch R. Koch
مدافع
لیدز 0 پاس گل
Rodrigo Rodrigo
مهاجم
لیدز 0 پاس گل
S. Greenwood S. Greenwood
مهاجم
لیدز 0 پاس گل
S. McKinstry S. McKinstry
هافبک
لیدز 0 پاس گل
T. Roberts T. Roberts
مهاجم
لیدز 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.