Old Trafford

باشگاه منچستریونایتد

تاریخ تاسیس باشگاه: 1878
شهر: Manchester
نام ورزشگاه: Old Trafford
ظرفیت ورزشگاه: 76,212 نفر
achievements...

برنامه بازی های منچستریونایتد

یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
شنبه، 20 مرداد 1403
جمعه، 26 مرداد 1403
شنبه، 3 شهریور 1403

مربی