منچستریونایتد

منچستریونایتد

تاریخ تاسیس: 1878

شهر: Manchester

ورزشگاه: Old Trafford

ظرفیت: 76,212 نفر

Old Trafford

لیست بازیکنان

S. McTominay S. McTominay
هافبک
منچستریونایتد 5 گل
B. Fernandes B. Fernandes
هافبک
منچستریونایتد 3 گل
M. Rashford M. Rashford
هافبک
منچستریونایتد 2 گل
A. Garnacho A. Garnacho
هافبک
منچستریونایتد 1 گل
A. Martial A. Martial
مهاجم
منچستریونایتد 1 گل
C. Eriksen C. Eriksen
هافبک
منچستریونایتد 1 گل
Casemiro Casemiro
هافبک
منچستریونایتد 1 گل
D. Dalot D. Dalot
مدافع
منچستریونایتد 1 گل
Hannibal Hannibal
هافبک
منچستریونایتد 1 گل
R. Varane R. Varane
مدافع
منچستریونایتد 1 گل
V. Lindelöf V. Lindelöf
مدافع
منچستریونایتد 1 گل
A. Bayındır A. Bayındır
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
A. Diallo A. Diallo
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
A. Onana A. Onana
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
A. Wan-Bissaka A. Wan-Bissaka
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
Antony Antony
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
C. McNeill C. McNeill
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
D. Gore D. Gore
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
D. van de Beek D. van de Beek
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
E. Harrison E. Harrison
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
F. Pellistri F. Pellistri
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
H. Maguire H. Maguire
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
I. Hansen-Aarøen I. Hansen-Aarøen
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
J. Evans J. Evans
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
J. Hugill J. Hugill
مهاجم
منچستریونایتد 0 گل
J. Sancho J. Sancho
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
K. Mainoo K. Mainoo
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
L. Martínez L. Martínez
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
L. Shaw L. Shaw
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
M. Jurado M. Jurado
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
M. Mount M. Mount
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
M. Oyedele M. Oyedele
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
N. Bishop N. Bishop
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
N. Emeran N. Emeran
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
O. Forson O. Forson
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
R. Bennett R. Bennett
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
R. Højlund R. Højlund
مهاجم
منچستریونایتد 0 گل
R. Vítek R. Vítek
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
S. Amrabat S. Amrabat
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
S. Reguilon S. Reguilon
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
S. Shoretire S. Shoretire
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
T. Collyer T. Collyer
هافبک
منچستریونایتد 0 گل
T. Heaton T. Heaton
دروازه بان
منچستریونایتد 0 گل
T. Malacia T. Malacia
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
W. Fish W. Fish
مدافع
منچستریونایتد 0 گل
B. Fernandes B. Fernandes
هافبک
منچستریونایتد 3 پاس گل
A. Garnacho A. Garnacho
هافبک
منچستریونایتد 1 پاس گل
A. Wan-Bissaka A. Wan-Bissaka
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
C. Eriksen C. Eriksen
هافبک
منچستریونایتد 1 پاس گل
D. Dalot D. Dalot
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
F. Pellistri F. Pellistri
هافبک
منچستریونایتد 1 پاس گل
H. Maguire H. Maguire
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
J. Evans J. Evans
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
L. Martínez L. Martínez
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
M. Rashford M. Rashford
هافبک
منچستریونایتد 1 پاس گل
V. Lindelöf V. Lindelöf
مدافع
منچستریونایتد 1 پاس گل
A. Bayındır A. Bayındır
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
A. Diallo A. Diallo
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
A. Martial A. Martial
مهاجم
منچستریونایتد 0 پاس گل
A. Onana A. Onana
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
Antony Antony
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
C. McNeill C. McNeill
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
Casemiro Casemiro
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
D. Gore D. Gore
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
D. van de Beek D. van de Beek
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
E. Harrison E. Harrison
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
Hannibal Hannibal
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
I. Hansen-Aarøen I. Hansen-Aarøen
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
J. Hugill J. Hugill
مهاجم
منچستریونایتد 0 پاس گل
J. Sancho J. Sancho
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
K. Mainoo K. Mainoo
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
L. Shaw L. Shaw
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
M. Jurado M. Jurado
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
M. Mount M. Mount
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
M. Oyedele M. Oyedele
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
N. Bishop N. Bishop
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
N. Emeran N. Emeran
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
O. Forson O. Forson
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
R. Bennett R. Bennett
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
R. Højlund R. Højlund
مهاجم
منچستریونایتد 0 پاس گل
R. Varane R. Varane
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
R. Vítek R. Vítek
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
S. Amrabat S. Amrabat
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
S. McTominay S. McTominay
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
S. Reguilon S. Reguilon
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
S. Shoretire S. Shoretire
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
T. Collyer T. Collyer
هافبک
منچستریونایتد 0 پاس گل
T. Heaton T. Heaton
دروازه بان
منچستریونایتد 0 پاس گل
T. Malacia T. Malacia
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
W. Fish W. Fish
مدافع
منچستریونایتد 0 پاس گل
چهاره بازیکن