برنتفورد

برنتفورد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Brentford

ورزشگاه: Brentford Community Stadium

ظرفیت: 17,250 نفر

Brentford Community Stadium

لیست بازیکنان

I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 10 گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 3 گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 3 گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 2 گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 2 گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 1 گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 1 گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 1 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 گل
C. Goode C. Goode
مدافع
برنتفورد 0 گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 0 گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 0 گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Cox M. Cox
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 0 گل
R. Trevitt R. Trevitt
هافبک
برنتفورد 0 گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 گل
Sergi Canós Sergi Canós
هافبک
برنتفورد 0 گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
قدوس قدوس
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 3 پاس گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 2 پاس گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 1 پاس گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
C. Goode C. Goode
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Cox M. Cox
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
R. Trevitt R. Trevitt
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
Sergi Canós Sergi Canós
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
قدوس قدوس
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.