برنتفورد

برنتفورد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Brentford

ورزشگاه: Brentford Community Stadium

ظرفیت: 17,250 نفر

Brentford Community Stadium

برنامه بازی های برنتفورد

دوشنبه، 15 اسفند 1401
3 - 2
شنبه، 20 اسفند 1401
1 - 0
چهارشنبه، 24 اسفند 1401
0 - 2
شنبه، 27 اسفند 1401
1 - 1
شنبه، 12 فروردین 1402
17:30
چهارشنبه، 16 فروردین 1402
22:30
شنبه، 19 فروردین 1402
17:30

لیست بازیکنان

I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 16 گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 5 گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 5 گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 5 گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 3 گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 3 گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 3 گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 1 گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 1 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 0 گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 0 گل
K. Schade K. Schade
هافبک
برنتفورد 0 گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Cox M. Cox
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 گل
R. Beckham R. Beckham
هافبک
برنتفورد 0 گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 0 گل
R. Trevitt R. Trevitt
هافبک
برنتفورد 0 گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 0 گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 4 پاس گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 4 پاس گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 3 پاس گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 3 پاس گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 2 پاس گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 2 پاس گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 2 پاس گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
K. Schade K. Schade
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Cox M. Cox
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
R. Beckham R. Beckham
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
R. Trevitt R. Trevitt
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.