برنتفورد

برنتفورد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Brentford

ورزشگاه: Brentford Community Stadium

ظرفیت: 17,250 نفر

Brentford Community Stadium

لیست بازیکنان

B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 6 گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 3 گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 3 گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 1 گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 1 گل
K. Schade K. Schade
هافبک
برنتفورد 1 گل
N. Collins N. Collins
مدافع
برنتفورد 1 گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برنتفورد 1 گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 1 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 0 گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
E. Brierley E. Brierley
هافبک
برنتفورد 0 گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 0 گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 0 گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 0 گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 0 گل
Kim Ji-Soo Kim Ji-Soo
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Flekken M. Flekken
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Olakigbe M. Olakigbe
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 گل
R. Beckham R. Beckham
هافبک
برنتفورد 0 گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 0 گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 0 گل
Y. Yarmolyuk Y. Yarmolyuk
هافبک
برنتفورد 0 گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 2 پاس گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 2 پاس گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برنتفورد 2 پاس گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 1 پاس گل
N. Collins N. Collins
مدافع
برنتفورد 1 پاس گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 1 پاس گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 1 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
E. Balcombe E. Balcombe
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
E. Brierley E. Brierley
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
K. Lewis-Potter K. Lewis-Potter
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
K. Schade K. Schade
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
Kim Ji-Soo Kim Ji-Soo
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Flekken M. Flekken
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
M. Jørgensen M. Jørgensen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Olakigbe M. Olakigbe
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
R. Beckham R. Beckham
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
T. Strakosha T. Strakosha
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
Y. Yarmolyuk Y. Yarmolyuk
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
چهاره بازیکن