برنتفورد

برنتفورد

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Brentford

ورزشگاه: Brentford Community Stadium

ظرفیت: 17,250 نفر

Brentford Community Stadium

برنامه بازی های برنتفورد

شنبه، 27 فروردین 1401
1 - 2
شنبه، 3 اردیبهشت 1401
0 - 0
دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401
3 - 0
شنبه، 17 اردیبهشت 1401
3 - 0
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
2 - 3
یکشنبه، 1 خرداد 1401
1 - 2
یکشنبه، 16 مرداد 1401
17:30

لیست بازیکنان

B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 0 گل
C. Goode C. Goode
مدافع
برنتفورد 0 گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 0 گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 گل
D. Thompson D. Thompson
مدافع
برنتفورد 0 گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 0 گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 0 گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 0 گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 گل
L. Gordon L. Gordon
مدافع
برنتفورد 0 گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Forss M. Forss
مهاجم
برنتفورد 0 گل
M. Haygarth M. Haygarth
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Peart-Harris M. Peart-Harris
هافبک
برنتفورد 0 گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 گل
M. Sørensen M. Sørensen
مدافع
برنتفورد 0 گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 0 گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 0 گل
Sergi Canós Sergi Canós
هافبک
برنتفورد 0 گل
T. Fosu T. Fosu
هافبک
برنتفورد 0 گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 0 گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 0 گل
B. Mbeumo B. Mbeumo
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
C. Goode C. Goode
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
C. Nørgaard C. Nørgaard
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
D. Raya D. Raya
دروازه بان
برنتفورد 0 پاس گل
D. Thompson D. Thompson
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
E. Pinnock E. Pinnock
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
F. Onyeka F. Onyeka
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
F. Stevens F. Stevens
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
I. Toney I. Toney
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
J. Dasilva J. Dasilva
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
J. Valencia J. Valencia
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
K. Ajer K. Ajer
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
L. Gordon L. Gordon
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
L. Račić L. Račić
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Forss M. Forss
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
M. Haygarth M. Haygarth
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Jensen M. Jensen
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Peart-Harris M. Peart-Harris
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
M. Rasmussen M. Rasmussen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
M. Sørensen M. Sørensen
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
N. Young-Coombes N. Young-Coombes
مهاجم
برنتفورد 0 پاس گل
P. Jansson P. Jansson
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
R. Henry R. Henry
مدافع
برنتفورد 0 پاس گل
S. Baptiste S. Baptiste
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
S. Ghoddos S. Ghoddos
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
Sergi Canós Sergi Canós
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
T. Fosu T. Fosu
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
V. Janelt V. Janelt
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
برنتفورد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.