الچه

الچه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Elche

ورزشگاه: Estadio Manuel Martínez Valero

ظرفیت: 36,017 نفر

Estadio Manuel Martínez Valero

برنامه بازی های الچه

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
1 - 1
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
1 - 0
شنبه، 11 اردیبهشت 1400
0 - 1
جمعه، 17 اردیبهشت 1400
2 - 0
سه شنبه، 21 اردیبهشت 1400
0 - 2
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
1 - 3
شنبه، 1 خرداد 1400
2 - 0

لیست بازیکنان

Fidel Fidel
هافبک
الچه 6 گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 6 گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 4 گل
Pere Milla Pere Milla
مهاجم
الچه 4 گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
الچه 3 گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 3 گل
Dani Calvo Dani Calvo
مدافع
الچه 2 گل
Rigoni Rigoni
هافبک
الچه 2 گل
Tete Morente Tete Morente
مهاجم
الچه 2 گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 1 گل
Adrian Molina Adrian Molina
مهاجم
الچه 0 گل
Alberto Rubio Alberto Rubio
هافبک
الچه 0 گل
Barragán Barragán
مدافع
الچه 0 گل
Cifuentes Cifuentes
مدافع
الچه 0 گل
Claudio Medina Claudio Medina
مهاجم
الچه 0 گل
César Moreno César Moreno
هافبک
الچه 0 گل
Diego Bri Diego Bri
مهاجم
الچه 0 گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 گل
Gerard Barri Gerard Barri
مدافع
الچه 0 گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 0 گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 گل
I. Marcone I. Marcone
هافبک
الچه 0 گل
Ignacio Pastor Ignacio Pastor
مدافع
الچه 0 گل
John Donald John Donald
مدافع
الچه 0 گل
Jony Carmona Jony Carmona
مهاجم
الچه 0 گل
Josema Sánchez Josema Sánchez
مدافع
الچه 0 گل
José Salinas José Salinas
مدافع
الچه 0 گل
Lluís Andreu Lluís Andreu
دروازه بان
الچه 0 گل
Luis Castillo Luis Castillo
دروازه بان
الچه 0 گل
Luismi Sánchez Luismi Sánchez
هافبک
الچه 0 گل
M. Daoudi M. Daoudi
مهاجم
الچه 0 گل
Mojica Mojica
مدافع
الچه 0 گل
Nacho Ramón Nacho Ramón
مهاجم
الچه 0 گل
Nino Nino
مهاجم
الچه 0 گل
O. Mfulu O. Mfulu
هافبک
الچه 0 گل
P. Piatti P. Piatti
هافبک
الچه 0 گل
Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez
هافبک
الچه 0 گل
Óscar Gil Óscar Gil
مدافع
الچه 0 گل
Tete Morente Tete Morente
مهاجم
الچه 4 پاس گل
Barragán Barragán
مدافع
الچه 3 پاس گل
Fidel Fidel
هافبک
الچه 3 پاس گل
Pere Milla Pere Milla
مهاجم
الچه 3 پاس گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
الچه 2 پاس گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 2 پاس گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 2 پاس گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 2 پاس گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 1 پاس گل
Adrian Molina Adrian Molina
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Alberto Rubio Alberto Rubio
هافبک
الچه 0 پاس گل
Cifuentes Cifuentes
مدافع
الچه 0 پاس گل
Claudio Medina Claudio Medina
مهاجم
الچه 0 پاس گل
César Moreno César Moreno
هافبک
الچه 0 پاس گل
Dani Calvo Dani Calvo
مدافع
الچه 0 پاس گل
Diego Bri Diego Bri
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 0 پاس گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
Gerard Barri Gerard Barri
مدافع
الچه 0 پاس گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 پاس گل
I. Marcone I. Marcone
هافبک
الچه 0 پاس گل
Ignacio Pastor Ignacio Pastor
مدافع
الچه 0 پاس گل
John Donald John Donald
مدافع
الچه 0 پاس گل
Jony Carmona Jony Carmona
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Josema Sánchez Josema Sánchez
مدافع
الچه 0 پاس گل
José Salinas José Salinas
مدافع
الچه 0 پاس گل
Lluís Andreu Lluís Andreu
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
Luis Castillo Luis Castillo
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
Luismi Sánchez Luismi Sánchez
هافبک
الچه 0 پاس گل
M. Daoudi M. Daoudi
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Mojica Mojica
مدافع
الچه 0 پاس گل
Nacho Ramón Nacho Ramón
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Nino Nino
مهاجم
الچه 0 پاس گل
O. Mfulu O. Mfulu
هافبک
الچه 0 پاس گل
P. Piatti P. Piatti
هافبک
الچه 0 پاس گل
Rigoni Rigoni
هافبک
الچه 0 پاس گل
Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez
هافبک
الچه 0 پاس گل
Óscar Gil Óscar Gil
مدافع
الچه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.