الچه

الچه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Elche

ورزشگاه: Estadio Manuel Martínez Valero

ظرفیت: 36,017 نفر

Estadio Manuel Martínez Valero

برنامه بازی های الچه

یکشنبه، 30 بهمن 1401
0 - 1
جمعه، 5 اسفند 1401
2 - 3
شنبه، 13 اسفند 1401
0 - 1
شنبه، 20 اسفند 1401
1 - 1
یکشنبه، 28 اسفند 1401
2 - 0
شنبه، 12 فروردین 1402
22:30
شنبه، 19 فروردین 1402
15:30

لیست بازیکنان

Pere Milla Pere Milla
هافبک
الچه 6 گل
E. Ponce E. Ponce
مهاجم
الچه 3 گل
J. Carmona J. Carmona
مدافع
الچه 3 گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 3 گل
Fidel Fidel
هافبک
الچه 1 گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 1 گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 1 گل
P. Lirola P. Lirola
مدافع
الچه 1 گل
Tete Morente Tete Morente
هافبک
الچه 1 گل
Álex Collado Álex Collado
هافبک
الچه 1 گل
A. Werner A. Werner
دروازه بان
الچه 0 گل
Alejandro Alfaro Alejandro Alfaro
هافبک
الچه 0 گل
C. Clerc C. Clerc
مدافع
الچه 0 گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 0 گل
Domingos Quina Domingos Quina
هافبک
الچه 0 گل
E. Roco E. Roco
مدافع
الچه 0 گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 گل
F. Fernández F. Fernández
مدافع
الچه 0 گل
G. Gumbau G. Gumbau
هافبک
الچه 0 گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 گل
Jesús Jesús
دروازه بان
الچه 0 گل
Jesús López Jesús López
دروازه بان
الچه 0 گل
John Nwankwo John Nwankwo
مدافع
الچه 0 گل
José Friaza José Friaza
هافبک
الچه 0 گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
الچه 0 گل
N. Fernández Mercau N. Fernández Mercau
مدافع
الچه 0 گل
Omar Mascarell Omar Mascarell
هافبک
الچه 0 گل
P. Bigas P. Bigas
مدافع
الچه 0 گل
Pape Cheikh Pape Cheikh
هافبک
الچه 0 گل
R. Nteka R. Nteka
هافبک
الچه 0 گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 0 گل
G. Gumbau G. Gumbau
هافبک
الچه 4 پاس گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 2 پاس گل
C. Clerc C. Clerc
مدافع
الچه 1 پاس گل
Fidel Fidel
هافبک
الچه 1 پاس گل
J. Carmona J. Carmona
مدافع
الچه 1 پاس گل
Pere Milla Pere Milla
هافبک
الچه 1 پاس گل
Álex Collado Álex Collado
هافبک
الچه 1 پاس گل
A. Werner A. Werner
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
Alejandro Alfaro Alejandro Alfaro
هافبک
الچه 0 پاس گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 0 پاس گل
Domingos Quina Domingos Quina
هافبک
الچه 0 پاس گل
E. Ponce E. Ponce
مهاجم
الچه 0 پاس گل
E. Roco E. Roco
مدافع
الچه 0 پاس گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
F. Fernández F. Fernández
مدافع
الچه 0 پاس گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 0 پاس گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 پاس گل
Jesús Jesús
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
Jesús López Jesús López
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
John Nwankwo John Nwankwo
مدافع
الچه 0 پاس گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 0 پاس گل
José Friaza José Friaza
هافبک
الچه 0 پاس گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
الچه 0 پاس گل
N. Fernández Mercau N. Fernández Mercau
مدافع
الچه 0 پاس گل
Omar Mascarell Omar Mascarell
هافبک
الچه 0 پاس گل
P. Bigas P. Bigas
مدافع
الچه 0 پاس گل
P. Lirola P. Lirola
مدافع
الچه 0 پاس گل
Pape Cheikh Pape Cheikh
هافبک
الچه 0 پاس گل
R. Nteka R. Nteka
هافبک
الچه 0 پاس گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 0 پاس گل
Tete Morente Tete Morente
هافبک
الچه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.