الچه

الچه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Elche

ورزشگاه: Estadio Manuel Martínez Valero

ظرفیت: 36,017 نفر

Estadio Manuel Martínez Valero

برنامه بازی های الچه

سه شنبه، 26 مرداد 1400
0 - 0
یکشنبه، 31 مرداد 1400
1 - 0
شنبه، 6 شهریور 1400
1 - 1
دوشنبه، 22 شهریور 1400
0 - 1
شنبه، 27 شهریور 1400
1 - 1
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
4 - 1
یکشنبه، 4 مهر 1400
20:00

لیست بازیکنان

L. Pérez L. Pérez
مهاجم
الچه 2 گل
E. Roco E. Roco
مدافع
الچه 1 گل
J. Mojica J. Mojica
مدافع
الچه 1 گل
A. Barragán A. Barragán
مدافع
الچه 0 گل
A. Werner A. Werner
دروازه بان
الچه 0 گل
D. Benedetto D. Benedetto
مهاجم
الچه 0 گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 0 گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 گل
Fidel Fidel
هافبک
الچه 0 گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
الچه 0 گل
G. Gumbau G. Gumbau
هافبک
الچه 0 گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 0 گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 گل
I. Marcone I. Marcone
هافبک
الچه 0 گل
J. Pastore J. Pastore
هافبک
الچه 0 گل
Josema Sánchez Josema Sánchez
مدافع
الچه 0 گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 0 گل
Kiko Casilla Kiko Casilla
دروازه بان
الچه 0 گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 0 گل
Manu Justo Manu Justo
هافبک
الچه 0 گل
Omar Mascarell Omar Mascarell
هافبک
الچه 0 گل
P. Bigas P. Bigas
مدافع
الچه 0 گل
P. Piatti P. Piatti
هافبک
الچه 0 گل
Pere Milla Pere Milla
مهاجم
الچه 0 گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 0 گل
Tete Morente Tete Morente
مهاجم
الچه 0 گل
Fidel Fidel
هافبک
الچه 1 پاس گل
J. Mojica J. Mojica
مدافع
الچه 1 پاس گل
Josán Fernández Josán Fernández
هافبک
الچه 1 پاس گل
A. Barragán A. Barragán
مدافع
الچه 0 پاس گل
A. Werner A. Werner
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
D. Benedetto D. Benedetto
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Diego González Diego González
مدافع
الچه 0 پاس گل
E. Roco E. Roco
مدافع
الچه 0 پاس گل
Edgar Badía Edgar Badía
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
الچه 0 پاس گل
G. Gumbau G. Gumbau
هافبک
الچه 0 پاس گل
Gonzalo Verdú Gonzalo Verdú
مدافع
الچه 0 پاس گل
H. Palacios H. Palacios
مدافع
الچه 0 پاس گل
I. Marcone I. Marcone
هافبک
الچه 0 پاس گل
J. Pastore J. Pastore
هافبک
الچه 0 پاس گل
Josema Sánchez Josema Sánchez
مدافع
الچه 0 پاس گل
Kiko Casilla Kiko Casilla
دروازه بان
الچه 0 پاس گل
L. Boyé L. Boyé
مهاجم
الچه 0 پاس گل
L. Pérez L. Pérez
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Manu Justo Manu Justo
هافبک
الچه 0 پاس گل
Omar Mascarell Omar Mascarell
هافبک
الچه 0 پاس گل
P. Bigas P. Bigas
مدافع
الچه 0 پاس گل
P. Piatti P. Piatti
هافبک
الچه 0 پاس گل
Pere Milla Pere Milla
مهاجم
الچه 0 پاس گل
Raúl Guti Raúl Guti
هافبک
الچه 0 پاس گل
Tete Morente Tete Morente
مهاجم
الچه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.