الچه

الچه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Elche

ورزشگاه: Estadio Manuel Martínez Valero

ظرفیت: 36,017 نفر

Estadio Manuel Martínez Valero

برنامه بازی های الچه

شنبه، 9 اردیبهشت 1402
4 - 0
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1402
2 - 1
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
1 - 0
شنبه، 30 اردیبهشت 1402
1 - 1
چهارشنبه، 3 خرداد 1402
1 - 1
یکشنبه، 7 خرداد 1402
0 - 1
یکشنبه، 14 خرداد 1402
1 - 1