وستبرموبچ

وستبرموبچ

تاریخ تاسیس: 1878

شهر: West Bromwich

ورزشگاه: The Hawthorns

ظرفیت: 28,003 نفر

The Hawthorns

لیست بازیکنان

C. Robinson C. Robinson
مهاجم
وستبرموبچ 2 گل
C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
وستبرموبچ 1 گل
G. Diangana G. Diangana
هافبک
وستبرموبچ 1 گل
K. Grant K. Grant
هافبک
وستبرموبچ 1 گل
Kyle Bartley Kyle Bartley
مدافع
وستبرموبچ 1 گل
M. Pereira M. Pereira
هافبک
وستبرموبچ 1 گل
Bond Bond
دروازه بان
وستبرموبچ 0 گل
Button Button
دروازه بان
وستبرموبچ 0 گل
C. Austin C. Austin
مهاجم
وستبرموبچ 0 گل
C. Kipre C. Kipre
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
C. Townsend C. Townsend
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
D. Furlong D. Furlong
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
D. Meredith D. Meredith
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
F. Krovinović F. Krovinović
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
Grosicki Grosicki
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
H. Robson-Kanu H. Robson-Kanu
مهاجم
وستبرموبچ 0 گل
Hegazi Hegazi
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
Ivanović Ivanović
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
J. Livermore J. Livermore
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
K. Edwards K. Edwards
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
K. Gibbs K. Gibbs
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
K. Zohorè K. Zohorè
مهاجم
وستبرموبچ 0 گل
L. Peltier L. Peltier
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
M. Phillips M. Phillips
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
R. Harper R. Harper
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
R. Richards R. Richards
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
R. Sawyers R. Sawyers
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
R. Tulloch R. Tulloch
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
S. Ajayi S. Ajayi
مدافع
وستبرموبچ 0 گل
S. Field S. Field
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
وستبرموبچ 0 گل
S. Shotton S. Shotton
هافبک
وستبرموبچ 0 گل
M. Pereira M. Pereira
هافبک
وستبرموبچ 2 پاس گل
D. Furlong D. Furlong
مدافع
وستبرموبچ 1 پاس گل
Bond Bond
دروازه بان
وستبرموبچ 0 پاس گل
Button Button
دروازه بان
وستبرموبچ 0 پاس گل
C. Austin C. Austin
مهاجم
وستبرموبچ 0 پاس گل
C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
C. Kipre C. Kipre
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
C. Robinson C. Robinson
مهاجم
وستبرموبچ 0 پاس گل
C. Townsend C. Townsend
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
D. Meredith D. Meredith
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
F. Krovinović F. Krovinović
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
G. Diangana G. Diangana
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
Grosicki Grosicki
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
H. Robson-Kanu H. Robson-Kanu
مهاجم
وستبرموبچ 0 پاس گل
Hegazi Hegazi
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
Ivanović Ivanović
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
J. Livermore J. Livermore
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
K. Edwards K. Edwards
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
K. Gibbs K. Gibbs
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
K. Grant K. Grant
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
K. Zohorè K. Zohorè
مهاجم
وستبرموبچ 0 پاس گل
Kyle Bartley Kyle Bartley
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
L. Peltier L. Peltier
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
M. Phillips M. Phillips
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
R. Harper R. Harper
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
R. Richards R. Richards
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
R. Sawyers R. Sawyers
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
R. Tulloch R. Tulloch
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
S. Ajayi S. Ajayi
مدافع
وستبرموبچ 0 پاس گل
S. Field S. Field
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
وستبرموبچ 0 پاس گل
S. Shotton S. Shotton
هافبک
وستبرموبچ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.