وستبرموبچ

وستبرموبچ

تاریخ تاسیس: 1878

شهر: West Bromwich

ورزشگاه: The Hawthorns

ظرفیت: 28,003 نفر

The Hawthorns