وستبرمویچ

وستبرمویچ

تاریخ تاسیس: 1878

شهر: West Bromwich

ورزشگاه: The Hawthorns

ظرفیت: 28,003 نفر

The Hawthorns

برنامه بازی های وستبرمویچ

پنجشنبه، 14 اسفند 1399
0 - 1
یکشنبه، 17 اسفند 1399
0 - 0
شنبه، 23 اسفند 1399
1 - 0
شنبه، 14 فروردین 1400
2 - 5
دوشنبه، 23 فروردین 1400
3 - 0
پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
23:30
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
22:30

لیست بازیکنان

M. Pereira M. Pereira
هافبک
وستبرمویچ 8 گل
C. Robinson C. Robinson
مهاجم
وستبرمویچ 5 گل
Kyle Bartley Kyle Bartley
مدافع
وستبرمویچ 3 گل
C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
وستبرمویچ 2 گل
M. Diagne M. Diagne
مهاجم
وستبرمویچ 2 گل
M. Phillips M. Phillips
هافبک
وستبرمویچ 2 گل
S. Ajayi S. Ajayi
مدافع
وستبرمویچ 2 گل
D. Furlong D. Furlong
مدافع
وستبرمویچ 1 گل
G. Diangana G. Diangana
هافبک
وستبرمویچ 1 گل
K. Grant K. Grant
هافبک
وستبرمویچ 1 گل
A. Maitland-Niles A. Maitland-Niles
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
Bond Bond
دروازه بان
وستبرمویچ 0 گل
Button Button
دروازه بان
وستبرمویچ 0 گل
C. Townsend C. Townsend
مدافع
وستبرمویچ 0 گل
D. Meredith D. Meredith
مدافع
وستبرمویچ 0 گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
وستبرمویچ 0 گل
F. Krovinović F. Krovinović
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
Grosicki Grosicki
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
H. Robson-Kanu H. Robson-Kanu
مهاجم
وستبرمویچ 0 گل
Ivanović Ivanović
مدافع
وستبرمویچ 0 گل
J. Livermore J. Livermore
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
K. Edwards K. Edwards
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
K. Zohorè K. Zohorè
مهاجم
وستبرمویچ 0 گل
L. Peltier L. Peltier
مدافع
وستبرمویچ 0 گل
R. Harper R. Harper
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
R. Richards R. Richards
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
R. Sawyers R. Sawyers
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
R. Tulloch R. Tulloch
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
وستبرمویچ 0 گل
S. Shotton S. Shotton
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
Yokuslu Yokuslu
هافبک
وستبرمویچ 0 گل
M. Pereira M. Pereira
هافبک
وستبرمویچ 4 پاس گل
D. Furlong D. Furlong
مدافع
وستبرمویچ 3 پاس گل
C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
وستبرمویچ 2 پاس گل
M. Diagne M. Diagne
مهاجم
وستبرمویچ 2 پاس گل
C. Robinson C. Robinson
مهاجم
وستبرمویچ 1 پاس گل
Grosicki Grosicki
هافبک
وستبرمویچ 1 پاس گل
Kyle Bartley Kyle Bartley
مدافع
وستبرمویچ 1 پاس گل
M. Phillips M. Phillips
هافبک
وستبرمویچ 1 پاس گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
وستبرمویچ 1 پاس گل
Yokuslu Yokuslu
هافبک
وستبرمویچ 1 پاس گل
A. Maitland-Niles A. Maitland-Niles
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
Bond Bond
دروازه بان
وستبرمویچ 0 پاس گل
Button Button
دروازه بان
وستبرمویچ 0 پاس گل
C. Townsend C. Townsend
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
D. Meredith D. Meredith
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
F. Krovinović F. Krovinović
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
G. Diangana G. Diangana
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
H. Robson-Kanu H. Robson-Kanu
مهاجم
وستبرمویچ 0 پاس گل
Ivanović Ivanović
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
J. Livermore J. Livermore
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
K. Edwards K. Edwards
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
K. Grant K. Grant
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
K. Zohorè K. Zohorè
مهاجم
وستبرمویچ 0 پاس گل
L. Peltier L. Peltier
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
R. Harper R. Harper
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
R. Richards R. Richards
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
R. Sawyers R. Sawyers
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
R. Tulloch R. Tulloch
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
S. Ajayi S. Ajayi
مدافع
وستبرمویچ 0 پاس گل
S. Shotton S. Shotton
هافبک
وستبرمویچ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.