وستبرمویچ

وستبرمویچ

تاریخ تاسیس: 1878

شهر: West Bromwich

ورزشگاه: The Hawthorns

ظرفیت: 28,003 نفر

The Hawthorns

برنامه بازی های وستبرمویچ

یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
2 - 2
دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
3 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
1 - 2
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400
1 - 3
یکشنبه، 2 خرداد 1400
3 - 1
چهارشنبه، 3 شهریور 1400
0 - 6