شارجه

شارجه

تاریخ تاسیس: 1966

شهر:

ورزشگاه: Sharjah Stadium

ظرفیت: 18,000 نفر

Sharjah Stadium