لوریان

لوریان

تاریخ تاسیس: 1926

شهر: Lorient

ورزشگاه: Stade Yves Allainmat - Le Moustoir

ظرفیت: 18,970 نفر

Stade Yves Allainmat - Le Moustoir

برنامه بازی های لوریان

شنبه، 28 فروردین 1400
3 - 2
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
4 - 1
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
2 - 0
شنبه، 18 اردیبهشت 1400
4 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
2 - 1
یکشنبه، 2 خرداد 1400
1 - 1
یکشنبه، 17 مرداد 1400
17:30

لیست بازیکنان

A. Grbić A. Grbić
مهاجم
لوریان 0 گل
Boisgard Boisgard
هافبک
لوریان 0 گل
E. Le Fée E. Le Fée
هافبک
لوریان 0 گل
F. Lemoine F. Lemoine
هافبک
لوریان 0 گل
F. Wadja F. Wadja
هافبک
لوریان 0 گل
G. Courtet G. Courtet
مهاجم
لوریان 0 گل
H. Mendes H. Mendes
مدافع
لوریان 0 گل
J. Delaplace J. Delaplace
هافبک
لوریان 0 گل
J. Hergault J. Hergault
مدافع
لوریان 0 گل
J. Laporte J. Laporte
مدافع
لوریان 0 گل
J. Morel J. Morel
مدافع
لوریان 0 گل
L. Abergel L. Abergel
هافبک
لوریان 0 گل
L. Mouyokolo L. Mouyokolo
مدافع
لوریان 0 گل
Lauriente Lauriente
مهاجم
لوریان 0 گل
M. Dreyer M. Dreyer
دروازه بان
لوریان 0 گل
M. Mara M. Mara
هافبک
لوریان 0 گل
P. Hamel P. Hamel
مهاجم
لوریان 0 گل
P. Nardi P. Nardi
دروازه بان
لوریان 0 گل
S. Diarra S. Diarra
هافبک
لوریان 0 گل
T. Bartouche T. Bartouche
دروازه بان
لوریان 0 گل
T. Fontaine T. Fontaine
مدافع
لوریان 0 گل
T. Moffi T. Moffi
مهاجم
لوریان 0 گل
T. Monconduit T. Monconduit
هافبک
لوریان 0 گل
Tiago Ilori Tiago Ilori
مدافع
لوریان 0 گل
V. Le Goff V. Le Goff
مدافع
لوریان 0 گل
Y. Etienne Y. Etienne
مدافع
لوریان 0 گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
لوریان 0 گل
A. Grbić A. Grbić
مهاجم
لوریان 0 پاس گل
Boisgard Boisgard
هافبک
لوریان 0 پاس گل
E. Le Fée E. Le Fée
هافبک
لوریان 0 پاس گل
F. Lemoine F. Lemoine
هافبک
لوریان 0 پاس گل
F. Wadja F. Wadja
هافبک
لوریان 0 پاس گل
G. Courtet G. Courtet
مهاجم
لوریان 0 پاس گل
H. Mendes H. Mendes
مدافع
لوریان 0 پاس گل
J. Delaplace J. Delaplace
هافبک
لوریان 0 پاس گل
J. Hergault J. Hergault
مدافع
لوریان 0 پاس گل
J. Laporte J. Laporte
مدافع
لوریان 0 پاس گل
J. Morel J. Morel
مدافع
لوریان 0 پاس گل
L. Abergel L. Abergel
هافبک
لوریان 0 پاس گل
L. Mouyokolo L. Mouyokolo
مدافع
لوریان 0 پاس گل
Lauriente Lauriente
مهاجم
لوریان 0 پاس گل
M. Dreyer M. Dreyer
دروازه بان
لوریان 0 پاس گل
M. Mara M. Mara
هافبک
لوریان 0 پاس گل
P. Hamel P. Hamel
مهاجم
لوریان 0 پاس گل
P. Nardi P. Nardi
دروازه بان
لوریان 0 پاس گل
S. Diarra S. Diarra
هافبک
لوریان 0 پاس گل
T. Bartouche T. Bartouche
دروازه بان
لوریان 0 پاس گل
T. Fontaine T. Fontaine
مدافع
لوریان 0 پاس گل
T. Moffi T. Moffi
مهاجم
لوریان 0 پاس گل
T. Monconduit T. Monconduit
هافبک
لوریان 0 پاس گل
Tiago Ilori Tiago Ilori
مدافع
لوریان 0 پاس گل
V. Le Goff V. Le Goff
مدافع
لوریان 0 پاس گل
Y. Etienne Y. Etienne
مدافع
لوریان 0 پاس گل
Y. Wissa Y. Wissa
هافبک
لوریان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.